Yalan Haberlerin Kaldırılması İçin Nereye Başvurulur

Yalan Haberlerin Kaldırılması İçin Nereye Başvurulur

Yalan Haberlerin Kaldırılması İçin Nereye Başvurulur

Basın özgürlüğü, haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, serbestçe açıklayabilmek özgürlüğüdür. Bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yaparak çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayımlayıp dağıtabilmek haklarını içerir.
Bir kimsenin kişilik hakkını zedeleyen haber gazete ve dergide yayınlanırsa 5817 sayılı basın kanuna veya ilgili haber aynı zamanda internette de yayınlanırsa 5651 sayılı kanuna tabidir.
Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımı denetlemek için 5817 sayılı basın kanunu 09/06/2004 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

 

Anayasa mahkemesine göre bir haberin suç teşkil edip etmediği dört tane kritere bakılarak karar verilmektedir.

Haber;

– Gerçek olmalı

– Güncel olmalı

-Kamu yararı olmalı

-Haberin veriliş şekliyle özü arasında bir düşünsel bağ bulunmalıdır.

Bu dört unsurdan biri dahi yoksa bu haber hukuka uygun olarak kabul edilmez.

Yargıtay’a göre insanların günlük olarak konuştuklarındaki hakaret veya kişilik hakkı vardır diyebileceğimiz bir davranış veya söz gazetede habere konu olduğunda yukardaki verilen dört unsur taşıyorsa bunun hukuka uygun olacağından söz edebiliriz.

Haberin içeriğinin engellenmesini  istiyorsanız ; Sulh Ceza hakimliğine başvurabilirsiniz.

vukat , asal hukuk danışmanlık , hukuk bürosu , avukatlık bürosu , istanbul hukuk bürosu , avukat bul  , florya hukuk bürosu

florya avukat , florya boşanma davası ,

Yetkili Mahkeme: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri şunlardır:

İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.

Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de içeriğin çıkarılması veyaerişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir (5271 sayılı CMK m.12/5).

Sulh ceza hakimliği, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Yalan Haberlerin Kaldırılması İçin Nereye Başvurulur

Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği‘ne gönderilir. Erişim Sağlayıcıları Birliği, özel hukuk tüzel kişisi niteliğindedir. Bu birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları (Örn, TUrkcell, TTNET, Kablonet vb.) faaliyette bulunamazlar. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

 

Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlali nedeniyle başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir (5271 sayılı CMK m.12/5).

Sulh ceza hakimliği, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.