Yargıda Dijitalleşme Devam Ediyor

Yargıda dijitalleşme devam ediyor.

Yargıda dijitalleşme devam ediyor.

Sistem başarılı olursa avukatın hangi şehirde yaşadığının, hangi baroya kayıtlı olduğunun önemi oldukça azalacak. İlaveten ciddi bir zaman, masraf maliyeti tasarrufu sağlanacak.

Buna göre Ankara Batı Adliyesinde pilot olarak uygulanmaya başlanan e-duruşma bu haftadan itibaren Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerinde de Tüketici Mahkemelerinde başlıyor.

Covid 19 süresince kimi davalar için duruşma yapılmadan dosya üzerinde karar verilmesi şeklinde tedbirler de alınabilir.

Pek çok tüketici-iş davası gibi davalarda duruşmaların hükme tesirinin asgari seviyede olduğu biliniyor. Bu asgari etki dikkate alınarak, salgın süresince niteliği uygun olan dosyalar, dijital duruşmalarla veya geçici olarak duruşmasız şekilde dosya üzerinde yapılacak azami titizlik sergilenecek şekildeki incelemelerle karara bağlanarak sonuçlandırılabilir.