Yargıtay İşçiye Tazminat Ödenmesine Hükmetti

"<yoastmark

Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti.
Meydana gelen olayda, Devamsızlık tutanağını tutan kişilerin tanık olarak dinletilmediğine dikkat çeken Yargıtay, işçiye tazminat ödenmesine hükmetti. Patron herhangi bir tanık dinletemezken, çalışanın dinlettiği tanıklar, patronun devamsızlık iddiasını çürüttü.

İş Mahkemesi tarafından davalı işverenin savunmasına itibar edilerek işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı istemleri reddedildi.

Yerel Mahkemenin kararı işçi tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını inceleyen, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, davacının iş sözleşmesi izinsiz ve mazeretsiz olarak işe devam etmemesi sebebiyle sebebiyle haklı olarak feshedildiğini, ancak devamsızlık tutanağında imzası bulunanların tanık olarak dinletilmediğine dikkat çekti.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/30492 E.
2020/6833 K.
16.06.2020 T.

 

Bu hususta detaylı bilgi ve hukuki destek için Asal Hukuk Danışmanlık & Avukatlık büromuzu arayarak avukatlarımız ile iletişime geçmenizi öneririz.