Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu’nda yıllık izin süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmamak kaydı ile izin hakkı tanınır.

Ücretli izin ne zaman hak edilir?

İşe giriş tarihi itibariyle deneme süresi dâhil bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

 

Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanabilir mi?

Kısa çalışma ödeneğinin bağlanması sonrasında yıllık ücretli izin kullanımı söz konusu olamaz. Çünkü kısa çalışma süresi ile hiçbir ücretli izin süresi iç içe geçemez. Ancak ödeneğin başladığı tarihe kadar yıllık ücretli izin kullanımı mümkündür.

İş Kanununun ilgili maddesinde ayrıca isteği halinde kadın işçiye, onaltı haf- talık sürenin (çoğul gebeliklerde onsekiz hafta) bitiminden sonra, “altı aya kadar ücretsiz izin verileceği” hükme bağlanmıştır

Özel sektörde ücretsiz izin hakkı kaç gün?

İş Kanunu’nda özel sektörde ücretsiz izin hakkı yol izni ve doğum sonrası ücretsiz izin olarak düzenlenmiştir. Ücretsiz yol izni; yıllık iznini iş yerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçiye, yolda geçireceği süreler için en fazla dört güne kadar verilen izindir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği’nin 13. maddesinde kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışan işçilerin izin hakkı bakımından tam süreli işçilere göre farklı bir uygulamaya tabi olamayacakları açıklanmıştır. Bu durumda bir yıllık çalışma süresini dolduran kısmi süreli çalışan işçinin izin hakkı vardır.
Kısmi süreli çalışan işçiler, sendikaya üye olabilirler, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girebilirler, greve katılabilirler.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar bu Kanun’un 18. ve 29. maddesinde yazılı olan işçi sayısına dahildirler ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilirler.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2009/34 Karar No:2010/38606