Yurtdışına Veri Aktarımı

Yurtdışına Veri Aktarımı

Yurtdışına Veri Aktarımı

KVKK tarafından  yayınlanan kamuoyu duyurusunda yurtdışına veri aktarımı hususunda önemli değerlendirmelere yer verilmiştir.

Duyuruda 6698 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına veri aktarım yöntemlerine değinilmiş; Kanun kapsamındaki düzenlemelerin uluslararası mevzuatla uyumlu olduğunun altı çizilmiştir.

Kamuoyu Duyurusunda veri sorumluları tarafından merakla beklenen güvenli ülke listesine ilişkin olarak Kurum’un yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ilişkin yapacağı değerlendirmenin titizlikle yürütülmesi gereken yoğun ve uzun bir süreç sonrasında sonuçlandırılabileceği, ilgili ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunun gözetileceği kaleme alınmıştır.

108 sayılı Sözleşmeye yönelik olaraksa kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin ilgili Sözleşmeye taraf olmasının Kurum’un yeterlilik kararı değerlendirmesine esas teşkil edecek unsurlardan biri olduğuna değinilmekle beraber ilgili Sözleşme’nin tarafların iç hukuklarında belirli durumlarda yurt içinde veya sınırı aşan nitelikte aktarımları yasaklamaya yönelik düzenlemeler yapabilme imkanını ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir.

Kvkk Resmi Sayfası ve Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

#kvkk #yurtdışıveriaktarımı #kişiselveri #dataprotection