Cumartesi, Şubat 27, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

İCRA İFLAS HUKUKU

Kambiyo Senedinde Uygulanan Faiz Oranı

Kambiyo Senedinde Uygulanan Faiz Oranı Vergi Usul Kanununa göre alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değerle değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde,...

İcra Hukukunda Erteleme Nedir?

İcra Hukukunda Erteleme Nedir? İcra Erteleme, haklı ve kabul edilebilir nedenlerin var olması durumunda borçlunun hukuki durumuna zarar verecek bir işlemden geçici bir süre için...

Konkordato Ne Demek

Konkordato Ne Demek Konkordato Kelime Anlamı ; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece...

 Hacizli Araç Satılır Mı

 Hacizli Araç Satılır Mı Haciz Nedir? İcra takibi sonucunda borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü tarafından el konulması işlemine haciz denir. Haciz işleminin amacı borçlunun mal ve...

İstirdat Davası

İstirdat Davası Bir kimsenin aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz edilmediği veya itirazın reddedilmesinden kaynaklı, kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı...

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası icra takibi borçlusunun borcunu ödemeden önce herhangi bir borcu olmadığını tespit ettirmek için açtığı davadır. Bu dava ile talip borçlusu borçlu olmadığını ispat edip hakkındaki...

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Ailesi Zengin Olan Kişi Yoksulluk Nafakası Alabilir Mi?

0
Ailesi Zengin Olan Kişi Yoksulluk Nafakası Alabilir Mi? Yoksulluk nafakası boşanmanın mali sonuçlarındandır. Boşanma davası içerisinde eşlerden birinin talebiyle istenir, hakim talep olmadan re’sen yoksulluk nafakasına...

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur

0
Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur Boşanmaya İlişkin Tazminat Ödenmezse Ne Olur? Davalı taraf tazminat ödemesini süresinde yapmaması halinde davacı eş tarafından icra dairesine başvurularak icra takibi başlatabilir. Bu durumda avukat...

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

0
Evlenmemiş Çiftlerin Hakları ve Çocuğun Durumu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik ancak resmi nikahın varlığı halinde kurulmuş sayılmaktadır. Bu nedenledir ki Medeni Kanun ile...

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

0
Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Mal paylaşımı hukukumuzda nasıl düzenlenmiştir? 4721 sayılı Medeni Kanun’da, 01.01.2002 tarihinden itibaren taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça boşanma halinde mal paylaşımı rejimi olarak “edinilmiş...

KİRA HUKUKU

Tahliye Taahhütnamesi

0
Tahliye Taahhütnamesi Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarılabilir mi? Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür. Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için...

CEZA HUKUKU

Bilişim Hukuku

0
Bilişim Hukuku Temel Kavramlar Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar...

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Startup Hukuku Nedir?

Startup Hukuku Girişimcilik ekosisteminden gelen iki hukukçunun çıktığı bir yolculuktur. Ekosistemdeki paydaşların hukuken bilmesi gereken detayları makale, röportaj ve vaka çalışması şeklinde irdelemekte olan Startup Hukuku,...

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Cayma Hakkı

0
Tüketici Cayma Hakkı Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Internet cayma bedeli yasal mı? İnternet abonelerinde uygulanan cayma bedelleri ancak...

Tüketici Hakları

EN SON EKLENENLER

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma internet üzerinde aleyhinizde yapılan asılsız, gerçek olmayan, nihayet itibariyle kişilik haklarınızı ihlal eden haberlerin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve...

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik 27 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31408 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9/2019...

7256 Sayılı Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5697 K. 2005/13292 T. 16.9.2005 • YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UZUV KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi...

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir...

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,...

MARKA HUKUKU

Marka Avukatlığı

0
Marka Avukatlığı Asal Hukuk Danışmanlık Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmetlerimiz arasında marka, patent ve tasarımlarla ilgili her...

Tüketici Hakları

VERGİ HUKUKU

TRAFİK HUKUKU

Trafik Sigortası Tedavi Giderlerini Karşılıyor Mu ?

0
Trafik Sigortası Tedavi Giderlerini Karşılıyor Mu ? Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karşılanması ülkemizde meydana gelen trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik kazası tarifine uymayan...

Trafik Kazası Tazminat

BORÇ HUKUKU

Eser sözleşmesi

0
Eser sözleşmesi Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmedi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Yüklenici bir eser meydana getirmeyi...

Vekaletsiz İş Görme

İŞ HUKUKU

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

0
4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri İş kanunu neleri kapsar? İş kanunu işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme...

İşe İade Davalarında Boşta Geçen Sürenin Kıdeme Etkisi

0
İşe İade Davalarında Boşta Geçen Sürenin Kıdeme Etkisi İşe iade davası; haklı bir fesih nedeni olmaksızın işveren tarafından işine son verilen işçinin tekrar işe iadesi ve...

TAKİPTE KALIN

0TakipçilerTakip Et

YARGITAY KARARLARI

DANIŞTAY KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI