MANŞET

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Deport, sınırdışı edilmek demektir. Deport kararı yani sınır dışı kararı valilik tarafından verilir. Deport edilen yabancı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

Sınır dışı edilen yabancı, deport kararının tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde idare mahkemesinde dava açabilecektir. İstanbul Avukat, İstanbul Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı, İstanbul İdare Avukatı, İstanbul İdari Dava Avukatı, Sınırdışı kararına itiraz ,İstanbul Deport İtiraz Avukatı olarak, Deport kararı kaldırılması, Deport kararı kaldırma,  Sınır dışı etme kararına itiraz konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Yabancının ülkeden deport edilmesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ya da Valilik kararı ile alınmaktadır. Ancak bu kararın kaldırılması için bazı yöntemler kullanılarak kişinin tekrardan Türkiye’ye girişi sağlanabilmektedir. Bu kapsamda çözüm üretirken aşağıdaki hizmetlere ulaşmanızı sağlıyoruz.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

Deport Kimler için Mümkün Değildir?

Deport işlemleri ile alakalı olarak size kusursuz danışmanlık sunarken haklarınızı korumak adına da çözüm geliştiriyoruz. Bu çerçevede deport işleminin uygulanamayacağı kimseler aşağıdaki hallere uygun olanlardır.

Sınır dışı edilmesi halinde gideceği ülkede ölüm ve işkence tehlikesi ile karşı karşıya olanlar,
Gebe, yaşlı ve diğer seyahat engeli olanlar,
Türkiye’de bir tedavisi devam eden ve sınır dışı edilmesi durumunda gideceği ülkede tedaviyi devam ettiremeyecekler,
İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet ve diğer fiziksel – psikolojik şiddet türlerine maruz kalıp tedavi olanlar.
Bu kapsamda olanlar için deport kararı vermek kanuni açıdan mümkün değildir. Ancak bu kimselerin deport edilmeme hakkını kullanarak kurallara aykırı davranmamaları gerekmektedir. Bu çerçevede belirli bir adreste ikamet etmeleri ve aralıklarla bildirimde bulunmaları istenmektedir.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Deport edilme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Çalışma izni bulunmayan kişinin kaçak şekilde çalışması,
Oturma izni bulunmadan ya da oturma izninin süresi biten kişinin ülkede yaşamaya devam etmesi,
Vize süresi dolan kişinin ülkede kalmaya devam ederek vize ihlali yapması,

Ahlaka aykırı davranışlarda bulunması ,(Bu durum genelde fuhuş olarak karşımıza çıkmaktadır.),
Kanunun sağladığı haklardan faydalanabilmek için muvazaalı evlilik yani sahte evlilik yapması,
Kanuna ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması,
Terör örgütleriyle ilişkisi olması,

Uluslar arası koruma statüsü başvurusunun reddedilmesi veya koruma statüsünün sona ermesi gibi durumlarda bir çok durumda yabancı uyruklu vatandaşlar deport edilmekteler.

Deport edilme sebeplerinden hangisine dayanıldığı deport süresi ve deport kararı kaldırma sürecinde izlenecek yol açısından farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle hakkında deport kararı verilen kişinin mutlaka yabancı hukuku konusunda deneyimi bulunan bir avukata danışması tavsiye edilmektedir.

Bazen kendi istekleriyle Ülkeden çıkmaktalar bazen ise yakalanarak geri gönderme merkezine gönderilerek oradan da ülkelerine geri gönderilmektedir.
Geri gönderilenler Tahdit kodları (deport kodu) uygulayarak gönderilmektedir.

Kimler sınır dışı edilemez?

Kanun hükmüne göre, sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar sınır dışı edilmez.

Türkiye’de İkamet İzni Türleri

Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni, Aile İkamet İzni, Öğrenci İkamet İzni, Uzun Dönem İkamet İzni, İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni olmak üzere 6 farklı ikamet izin türü bulunuyor.

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı
Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Yabancıların %73,7’si Kısa Dönem İkamet İzni ile Kalıyor

Türkiye En Fazla Azerbaycanlı Öğrencilere Ev Sahipliği Yapıyor ; Kısa Dönem Yabancı İkamet izninden sonra en fazla yabancı, öğrenim amaçlı Türkiye’ye gelen yabancılara verilen Öğrenci İkamet İzni ile Türkiye’de yaşıyor.

Aile İkamet İzni ile 89 bin 818 Kişi Türkiye’de Yaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28’inci maddesi kapsamında yer alanların veya Türkiye’de yasal ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancıların, mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; yabancı eşine, eşinin veya kendisinin reşit olmayan yabancı uyruklu çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı uyruklu çocuğuna aile ikamet izni verilebiliyor. 7 Ocak 2022 itibarıyla bu izinle Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan toplam 89 bin 818 kişi bulunuyor.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6458 sayılı Kanun ile göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurtdışı kuruluşuna sahip olması da yabancılara uygulanacak olan uygulamaların bir elden ve standarda sahip olmasını sağlar niteliktedir.

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Deport İşlemi ne demek?

Deporte etmek, ilgili güvenlik birimi tarafından ülkeden sınır dışı edilmek demektir. Vizeniz bittiyse ya da bulunduğun yurt dışı destinasyonunda yasalara karşı geldiyseniz deporte edilebilirsiniz.

Türkiye’ye Giriş Yasağı

Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır. Bu yasaklama süresi en fazla beş yıldır.

Giriş Yasağı Nedir?

Deport nedir konusundaki diğer önemli konu da giriş yasağıdır. Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

İstanbul Deport İtiraz Avukatı

Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Deport Edilen Kişi Ülkeye Geri Girebilir mi?

Deport edilen kişinin ülkeye geri girebilmesi için deport nedeninin ortadan kalması lazımdır.
Deport edilen kişi deport kararına itiraz edebilir. Bu durum idari işlem niteliğindedir ve idari bir süreç gerektirmektedir. Bu idari işlemlerin iptaliyle ilgilenen mahkeme çeşidi de idare mahkemeleridir. İdare mahkemelerinde deport edilen kişi iptal davası açabilmektedir.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı
Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’den çeşitli sebeplerle deport olmuş bir yabancı Türkiye’ye hangi şartlarda giriş yapabilir. Deport olmuş Türkmen vatandaşı hangi şekilde Türkiye’ye gelebilir? Türkiye’ye giriş yasağı olan Özbekistanlıların deportu nasıl kalkmaktadır.

Deport Kararı Kaldırma İşlemleri Nelerdir?

Sınırdışı edilme kararı iki farklı şekilde kaldırılabilmektedir. Deport kararını kaldırmanın yollarından birisi dava açmaktadır. Deport kararıı idari işlem niteliğinde olduğu için işlemin iptali amacıyla dava açılması mümkündür. Diğer bir yol ise meşruhatlı vize alınmasıdır. Bu vize ile deport kararı kaldırılmadan ülkeye giriş yapmak mümkündür.

İstanbul Avukat, İstanbul Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı, İstanbul İdare Avukatı, İstanbul İdari Dava Avukatı, Sınırdışı kararına itiraz ,İstanbul Deport İtiraz Avukatı olarak, Deport kararı kaldırılması, Deport kararı kaldırma,  Sınır dışı etme kararına itiraz

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara
Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Silivri Deport Kararına İtiraz Avukatı

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri’dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani karar İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Göç İdaresi tarafından verildiyse dava İstanbul İdare Mahkemeleri’nde açılmalıdır. Yine idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesinde görülmektedir.

Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Genel olarak tahdit kodu konulmasının nedenleri şunlardır;

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)
V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
V-70 (Sahte evlilik)
V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)
V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)
V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)
V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)
V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)
V-145 (Gönüllü geri dönüş)
V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)
V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)
V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)
V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)
V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)
V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)
V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)
G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)
G-34 (Sahtecilik)
G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)
G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)
G-58 (Öldürme suçları)
G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)
G-66 (Gasp yağma)
G-67 (Dolandırıcılık)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)
Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)
Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),
Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),
Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),
Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),
Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),
K (Kaçakçılıktan arananlar),
N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),
N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),
N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),
N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),
N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),
N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),
N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),
N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),
N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),
N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),
O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),
O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),
O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

Deport Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?, Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?, Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Bu sorularınızın cevabı ve Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu