İstanbul Gayrimenkul Avukatları

İstanbul Gayrimenkul Avukatları İstanbul gayrimenkul avukatları sektörün geniş olması ve ihtilafların çeşitliliği nedeniyle gayrimenkul ve tapu hukuku bakımından oldukça deneyim sahibidirler. Büromuz da İstanbul’da hukukun diğer alanlarında olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da çalışmalarını sürdürmektedir. Gayrimenkul Hukuku Nedir? Gayrimenkul arsa, tarla, arazi, konut niteliklerine haiz olup üzerinde yapılaşma başta olmak üzere birçok düzenleme yapılabilen malvarlığı … Read more

En İyi Yabancı Miras Avukatı Suudi Arabistan

En İyi Yabancı Miras Avukatı Suudi Arabistan Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinmesi Nedir, Ne Değildir? Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu,18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi konusuna birtakım değişiklikler getirilerek, Tapu Kanunu’nun 35. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak; kanuni sınırlara uyulmak, uluslararası … Read more

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar düzenledikleri ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini yargı altına almak istemektedirler. Bu sözleşme neticesinde taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde öteki tarafın ifayı talep hakkı doğacaktır. gelecektir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları – … Read more

Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi – izale-i şuyu davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malın ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilmek suretiyle kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflı ve davanın tüm tarafları için aynı sonuçlar doğuran bir dava çeşididir. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) iki şekilde yapılır: Aynen Taksim … Read more

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine … Read more

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlanması

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlanması Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin … Read more

Tasarrufun İptali Davasının Konusu Nedir

Tasarrufun İptali Davasının Konusu Nedir Tasarrufun iptali davası 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddelerde düzenlenen bir dava türüdür. Tasarrufun iptali davasını, bir alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu icra takibi neticesinde alacağını tahsil edememesi durumunda borçlunun geriye dönük ve mal kaçırma amacı ile yapmış olduğu menkul ve gayrimenkul satışlarını iptal ettirerek alacaklının … Read more

Tespit Davası 2021

Tespit Davası 2021 Tespit davası, mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının ya da bir belgenin sahte olup olmadığının tespit edilmesi talebini içeren bir dava türüdür. Maddi olayın tespiti mahkemeden istenemez. Örneğin, kiracının evden çıkıp-çıkmadığının mahkeme yolu ile tespiti istenemez. Kişiler arasında bir hukuki ilişkinin varlığı ya da yokluğu anlamında uyuşmazlık varsa, bu … Read more

Gayrimenkul Hukuku Avukatı İstanbul

Gayrimenkul Hukuku Avukatı İstanbul Gayrimenkul hukuku, taşınmaz olarak adlandırılan gayrimenkullerin yasal haklar çerçevesinde ele alındığı hukuk alanıdır. Taşınmaz hukuku olarak da isimlendirilen gayrimenkul hukuku, oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar ile ilgili kamulaştırmaya yönelik durumlar, kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi konular taşınmaz hukukunun alanını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku davalarında hem davalının hem de … Read more

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku avukatları, kentsel dönüşüm hukuku konularında danışmanlık yapmaktadır. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak da bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kentsel dönüşüm kanunu ülkemizin diğer illerinde de özellikle deprem tehlikesinin … Read more

error: İçerik korunuyor !!