Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin … Read more

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Avukatı

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Avukatı Göçmen kaçakçılığı sonuçları itibariyle oldukça ciddi bir suç olup alınacak olan cezaları önemli ölçüde fazladır. Bu bağlamda gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarında mutlaka hukuki destek alınması önerilir. Göçmen kaçakçılığında adil bir yargılama yapılabilmesi adına hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde işletilmesi önemlidir. Bu süreçte uzman bir ceza avukatı tarafından alınacak destek … Read more

Yabancılar Vatandaşlık Hukuku 2024

Yabancılar Vatandaşlık Hukuku 2022 Ülkemizde uygulanacak olan hukuk kuralları yabancıların bağlı yani vatandaşı oldukları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise mütekabiliyet ilkesidir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceler. Devletler, ülkelerine hangi haklarla veya şartla yabancı kabul edeceklerini özgürce sınırlayabilseler de bu konuda Uluslararası … Read more

Schengen Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2023

Schengen Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2023 Schengen Ülkelerine Giriş Yasağı Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır. Hakkında deport kararı alınan bir yabancıya veya legal temsilcisine ya da avukatına, sınır dışı kararı yasal gerekçeleriyle beraber tebliğ edilir. Yabancı veya yasal temsilcisi ya … Read more

Deport Avukatı 2024

En İyi Deport Avukatı Tahtid Kodu Nedir , Ne Değildir ? Tahtid Kodu Her yıl ülkemize farklı amaçlarla yabancı vatandaşlar seyahat etmektedir. Yabancı vatandaşlar, ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında ise kanunlara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı sınır dışı edilmektedirler. Sınır dışı edilirken sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak sicillerine tahdit kodu … Read more

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma İstanbul

Sınır Dışı Yasağı Nasıl Kaldırılır

Sınır Dışı Yasağı Nasıl Kaldırılır Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır. Hakkında deport kararı alınan bir yabancıya veya legal temsilcisine ya da avukatına, sınır dışı kararı yasal gerekçeleriyle beraber tebliğ edilir. Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme … Read more

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma İstanbul

Deport Cezası

Deport Cezası Öncelikle deport kararı ya da sınır dışı edilmeye ilişkin kavramdan ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymak gerekir. Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir. Deport veya sınır dışı kararı, 6458 Sayılı Kanun’un 53.maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla ya da valiliklerce … Read more

Schengen Vizesine Nasıl ve Nereden Başvurulur?

Schengen Vizesine Nasıl ve Nereden başvurulur? Vizeye mi ihtiyacınız var? İlk olarak, Schengen Bölgesine girmek için vizeye ihtiyacınız olup olmadığına bakın. Şunları unutmayın: Kabul edilen tek form olan en yeni başvuru formu indirilmelidir. Başvuru formu el yazısıyla veya bilgisayarda yazılarak doldurulabilir. Başvuran kişinin ilgili alanlarda formu imzalaması gerekir. Hiçbir sütunu boş bırakmadığınıza dikkat edin. Başvuran … Read more

Türk Vatandaşlığı Hangi Yollar İle İktisap Edilir ?

Türk Vatandaşlığı Hangi Yollar İle İktisap Edilir   VATANDAŞLIK KAVRAMI Vatandaşlık kavramı kavramsal olarak geniş bir tanım ihtiva etmektedir. Bu kavramı amiyane detaysız bir şekilde ifade edersek, anayasal olarak yönetilen ülke topraklarında devletin bizzatihi anayasal haklardan faydalanmayı vadettiği ve anayasal yükümlükler yüklediği için şahısların vatandaşlık bağı ile bağlanmasını şart kıldığı bir kavramdır. VATANDAŞLIK HANGİ YOLLAR İLE … Read more

Yabancı Miras Avukatı Bakırköy

Yabancı Miras Avukatı Bakırköy Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinmesi   Nedir, Ne Değildir? Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu,18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi konusuna birtakım değişiklikler getirilerek, Tapu Kanunu’nun 35. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak; kanuni sınırlara uyulmak, uluslararası ikili ilişkiler … Read more