Amme Alacağı Ne Demek ?

Amme Alacağı Ne Demek ? Kelime anlamı olarak kamu alacağı anlamına geliyor. Amme alacakları; Özel idarenin ve belediyelerin alacakları vergiler, resim ve harçlar ile kanunlarında amme alacağı olarak belirtilen alacaklar, kamu hukukundan kaynaklanan alacaklarla yapılan kamu hizmetleri karşılığı elde edilen alacaklara deniyor Belediye alacağı amme alacağı mıdır? Belediyelerin kamu hukuku dışında, özel hukuktan doğan gelir ve alacakları da bulunur. … Read more

Araç Mülkiyetinin Tespiti Davası

Araç Mülkiyetinin Tespiti Davası Dava araç mülkiyetinin tespiti ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık taraflar arasında noter satış senedine konu olan aracın mülkiyetinin aidiyeti ve aracın noter satışının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır. Araç mülkiyeti ne zaman geçer? Zira, araç üzerindeki mülkiyet, Karayolları Trafik Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca noterlikçe düzenlenen satış sözleşmesi ve araç üzerindeki zilyetliğin devri ile başkasına geçer. İşte bu andan itibaren araç sahipliği sıfatı aracı devralan kişiye geçmiş olur. Araç mülkiyet … Read more

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 1

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı, 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı, 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit, 3204 SY’nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali, 4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı, 4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı, 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı, 6183 … Read more

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 3

Faydalı Model Belgesi Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli) Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli) Faydalı Model … Read more