Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
Dava TürleriUYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 1

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 1

-

- Advertisment -spot_img

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri

2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı,
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı,
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit,
3204 SY’nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali,
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı,
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı,
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı,
6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi,
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma,
Ad Üzerindeki Hakların Korunması,

Boşanma Davası
Aile Konutu Şerhi Konulması,
Aile Konutu Şerhinin Terkini,
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi,
Aile Mallarının Korunması,

Alacak
Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı),
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)
Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)

Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle)
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Alacak (Kira Alacağı)

Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)

Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi,
Ana Baba Rızası Arama,
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili,
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi,
Ayrılık,

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 2

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 3

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen