Kira Hukuku Avukatı İstanbul

Kira Hukuku Avukatı İstanbul Kira hukuku, bir malın hak sahibi ile o malın kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesinden doğan hususları ya da uyuşmazlıkları içinde barındırır. Kira sözleşmesi kiracı olan kişiye kullanma ve yararlanma hakkı sağlar, bu sözleşmeye göre kiracı malı sözleşmede belirlenen süre boyunca kullanır ve yine sözleşmede belirlenen kira bedelini de düzenli olarak ödemek zorundadır. … Read more

Kira Hukuku

Kira Hukuku Malın sahibi ile, kiracı arasındaki kira sözleşmesi her iki tarafa da bir takım sorumluluklar yükler. Kiracı ile kiraya veren arasında, malın kullanımdan, kiranın ödenmemesinden veyahut ev sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı uyuşmazlıklar çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar kira hukuku kapsamında incelenecektir. Daire, dükkan, işyeri, depo, ve diğer çatılı gayrimenkullerin kiralanması Türk Borçlar Kanunu‘na tabidir. Kira … Read more

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil El atmanın önlenmesi davasını kimler açabilir? El atmanın önlenmesi durumu aslında kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun engellenmesi olup bu haksız müdahale dava yolu ile sona erdirilebilir. El Atmanın Önlenmesi kararı kesinleşmeden icraya konulabilir mi? HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu … Read more

Kiracının Ev Sahibinin Evden Çıkarma İsteği Karşısındaki Hakları

Kiracının Ev Sahibinin Evden Çıkarma İsteği Karşısındaki Hakları İÇİNDEKİLER Kira Sözleşmesi Kiracının Hakları Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Kiralanan Evin Satışı Kira fiyatlarının mantık dışı artış gösterdiği ve insanların fiyatlar sebebiyle oturdukları evleri değiştirmemeyi tercih ettikleri için kiralık evlerin de çeşitlilik konusunda az olduğu bir dönemdeyiz. Piyasadaki fiyatlar doğrultusunda, söz konusu kira sözleşmenize dayanılarak verilen kanuni … Read more

Uyarlama Davaları Nedir

Uyarlama Davaları Nedir Kira sözleşmeleri adi kira veya hasılat kirası olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Adi kira, taşınır veya taşınmaz bir malın belli bir ücret karşılığında kullanma hakkının bir başkasına devredilmesidir. Hasılat (ürün) kirası ise ürün veren taşınır veya taşınmaz malların veya hakların bir bedel karşılığında kullanılmasını, semerelerinin toplanmasını, işletilmelerini ve hakların kiralanmasını ifade eder. … Read more

İhtarnameye Dayanılarak Tahliye Davası Açmak

İhtarnameye Dayanılarak Tahliye Davası Açmak Haklı İhtarnameye Dayanılarak Tahliye Davası Açmak İçin gerekli şartlar; İhtarnamede; talep edilen kira parasının, kira sözleşmesi altı ay veya daha fazla süreli ise otuz gün içerisinde ödenmesi hususunun ihtar edilmesi şarttır. İstanbul’daki tahliye davası avukatınızın bu koşulu kapsamayan ihtarnamesi geçerli sayılmaz ve bu ihtarnameye dayanılarak açılan tahliye davasının da reddi … Read more

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Kira ilişkisini düzenleyen mevzuatın kiracıyı korumaya daha eğilimli olduğu aşikârdır. Bu durum ise mal sahiplerinin kiracıları tahliye etmesini zorlaştırmaktadır. Kiraya verenler, bu zorluğun önüne geçebilmek için (özellikle kira sözleşmesi imzalanırken) sıklıkla kiracılardan tahliye taahhütnamesi almayı tercih etseler de bu süreçte tarafların belirli hususlara dikkat etmesinde fayda vardır. Zira belirli unsurları ihmal … Read more

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır Kira tespit davası şartları uygun ise davacı, kira tespit davası açabilecektir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe, kanuna ve usule uygun olarak düzenlenmesi sonrasında görevli ve yetkili mahkeme belirtilerek adliyenin tevzi bürosundan dava açma işlemleri gerçekleştirilmelidir. Dava açma ve dilekçe hazırlama hukuki teknik ve tecrübe gerektiren işlemlerden … Read more

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Uygulama Alanları

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Uygulama Alanları KİRA SÖZLEŞMESİ Kira sözleşmesi TBK m.299’da şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Taraflar arasında devamlı borç ilişkisi kuran rızai, karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir Görüleceği üzere kira sözleşmesi, kiraya … Read more

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır Kira Sözleşmesi , Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde ise “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanır. Kira Sözleşmesi Nedir? Neden Önemlidir? Kira kontratı, ev sahibinin mülkünü belirli bir dönem kullanabilmesi için kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. Basit bir evrak … Read more

error: İçerik korunuyor !!