Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi için ilk yol, bir kira dönemi içerisinde kiracıya, kira bedelinin ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar gönderilmesi gerekmesi ve iki haklı ihtarname gönderildikten sonra taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle tahliyedir. Kiracı Tahliye Davası Masraflarını Kim Öder Kiracı gerek ödenmemiş kira nedeniyle … Read more

Tahliye Avukatı

En İyi Tahliye Avukatı İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI Kira hukuku iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki adi kira sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan ve kiracının sadece kullanma hakkına sahip olduğu kira ilişkisidir. Diğer kira sözleşmesi de genel olarak bilinen ürün kira sözleşmesidir. Bu sözleşmelerde eşya veya hak kiracıya kira bedeli karşılığında kullanılması ve yararlanılması üzerine bırakılmaktadır. MADDE 299- … Read more

Kiralananın Hapis Hakkının Korunması

Kiralananın Hapis Hakkının Korunması Kiralananın hapis hakkı, kira alacaklısının ödenmeyen bir yıllık ve müstakbel altı aylık kira bedelini güvence altına alan bir müessesedir. Kiraya veren, kiracının malları üzerinde hapis hakkını kullanarak alacağını garanti altına almış olacaktır. Alt Kiracılıkta Hapis Hakkı Kiralayanın hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana … Read more

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                         :…….   VEKİLİ                           :…….   DAVALI                          :…….   KONU                            : …….‘nin Tahsili Talebimiz Hk.   AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ile davalı ……. adresinde bulunan ve  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Ada, …….Pafta, ……. parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.   … Read more

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Tahliye taahhütnamesini kim yapar? Taahhütname bu bilgilerin yazılması ile taraflar arasında yapılabileceği gibi noter aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi noter aracılığıyla yapıldığı takdirde hukuken yapılacak itirazların önüne daha kolay geçilebilecektir. Kiracının tahliye taahhütnamesi süresi bitince ne olur? Kiraya veren taşınmazı kiracının taahhüt ettiği tarihte boşaltmazsa bir ay içerisinde icraya başvurmak veya … Read more

Yeni Ev Aldım Kiracı Çıkmıyor

Yeni Ev Aldım Kiracı Çıkmıyor Kanun, taşınmazı edinen kişinin kendisinin, eşinin, altsoyunun (çocuklar, torunlar vs.), üstsoyunun (anne, baba, büyükanne, büyükbaba vs.) ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçlarına tahliyenin talep edilmesi bakımından sonuç bağlar. Bu ihtiyaç, konut bakımından olabileceği gibi işyeri bakımından da mevcut olabilir. Yargıtay içtihatlarında, bu ihtiyacın samimi olması gerektiğini birçok … Read more

Kira Sözleşmesi Bitmeden Terki Halinde Sorumluluk

Kira Sözleşmesi Bitmeden Terki Halinde Sorumluluk Kira sözleşmesi sona ermeden kiralanan yeri terk eden kiracı, kural olarak kira sözleşmesinin sonuna kadar olan kira parasından sorumludur. Ancak, bu durumda kiralayan; kira konusu yerin tekrar kiralanması için gayret göstermeli ve zararın artmasını önleyici davranışlarda bulunmalıdır. Bu konuda keşif yapılarak kiralanan yerin ne kadar süre içinde tekrar kiraya … Read more

Kontratı Biten Kiracı Ne Kadar Süre Oturabilir?

Kontratı Biten Kiracı Ne Kadar Süre Oturabilir? Gayrimenkul sahibinin, kiracının tahliyesini isteyebilmesi için kira sözleşmesini imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçmesi gerekir. Ancak belirli ya da belirsiz süreli kira sözleşmelerinde evi boşaltma süresinde uygulanan bir istisna bulunur. Kiracı kira sözleşmesinden önce evden çıkarsa ne olur? Sözleşmede başlangıç ve süre bölümleri var. Dolayısıyla eğer bir kiracı sözleşme dolmadan kiraladığı mülkü terk … Read more

Kira Hukuku Avukatı İstanbul

Kira Hukuku Avukatı İstanbul Kira hukuku, bir malın hak sahibi ile o malın kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesinden doğan hususları ya da uyuşmazlıkları içinde barındırır. Kira sözleşmesi kiracı olan kişiye kullanma ve yararlanma hakkı sağlar, bu sözleşmeye göre kiracı malı sözleşmede belirlenen süre boyunca kullanır ve yine sözleşmede belirlenen kira bedelini de düzenli olarak ödemek zorundadır. … Read more

Kira Hukuku

Kira Hukuku Malın sahibi ile, kiracı arasındaki kira sözleşmesi her iki tarafa da bir takım sorumluluklar yükler. Kiracı ile kiraya veren arasında, malın kullanımdan, kiranın ödenmemesinden veyahut ev sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı uyuşmazlıklar çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar kira hukuku kapsamında incelenecektir. Daire, dükkan, işyeri, depo, ve diğer çatılı gayrimenkullerin kiralanması Türk Borçlar Kanunu‘na tabidir. Kira … Read more