KİRA HUKUKU

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarılabilir mi?

Kiracı yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermişse bu durumda bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı evden çıkarmak mümkündür.

Ancak kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekir, bunun için bir takım hususları içermesi gerekmektedir aksi halde taahhüt geçersiz sayılacak ve dava reddedilecektir.

Kiracı tahliye kararı nasıl uygulanır?

Tahliye kararının çıkarılması için, mal sahibinin takip talebinde, alacağı kira bedelini göstermesi gerekir.

Böylece İcra Dairesi, borçlu kiracıya ihtarlı ödeme emrini gönderebilir.

Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanmazsa, mal sahibi tarafından talep edilen kira borcu ve takip kararı kesinleşmiş olur.

Tahliye taahhütnamesi ne kadar sürede işleme konulur?

352/I’de kiraya verene tahliye taahhüdünde bulunan kiracıya karşı tahliye davası açmak için bir süre öngörüldüğü gözlemlenmektedir.

İlgili hüküm uyarınca tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurmak veya tahliye davası açmak zorundadır

Tahliye taahhütnamesi noter onaylı olmak zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesi noter şartı aranmıyor.

Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.

Tahliye taahhütnamesi ne zaman geçersiz olur?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; kiralanan taşınmazın tesliminden önceki bir tarihte imzalatılan tahliye taahhüdü geçersizdir.

Tahliye  noterde düzenlendiği durumlarda tarihe itiraz edilemez.

Kiracinin tahliye taahhütnamesi süresi bitince ne olur?

Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre kiracı, belirtilen tarihte evi boşaltmamışsa gayrimenkul sahibinin bazı hakları doğar.

Gayrimenkul sahibi söz konusu tarihin bitiminden itibaren 1 ay sonra kira sözleşmesini sonlandırmak için icra yoluna başvurabilir ya da dava açabilir

Tahliye taahhütnamesi şarta bağlı olur mu?

Şart konulmasına bir engel yoktur.

Yani belli bir şartın gerçekleşmesi durumunda belirli bir tarihte tahliyenin gerçekleşeceği sözleşmeye konulabilir

Tahliye taahhütnamesi her yıl yenilenir mi?

Tevali eden tahliye taahhütleri geçerli olduğundan her yıl yenilenen sözleşmelerde tahliye taahhüdü alınması en son kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünü geçersiz kılmayacağı gibi tahliye taahhüdü son dönem yenilenen kira sözleşmesi süresi içinde kalmaktadır.

Malik olmayan kiraya veren tahliye davası açabilir mi?

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur.

Ancak yeni malik önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Noter tahliye taahhütnamesi ücreti ne kadar?

Taahhütname düzenlenmesine neden olabilecek pek çok unsur olduğundan dolayı, hazırlanacak olan belge sayısında da değişiklikler olabilmektedir.

Fakat taahhütname noter ücreti 150 TL ile 200 TL arasında bir fiyatta yapılabilmektedir.

Tahliye davası ne kadar sürer?

Karar duruşması ile Gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayından çıkma süresi 30 gündür.

Tahliye davasının sonuçlanması için belirlenen makul süre 451 gündür.

Tahliye taahhütnamesi nereye verilir?

Kiracı tarafından bizzat yahut bu konuda özel olarak yetkilendirdiği temsilcisi tarafından verilebilir.

Tahliye taahhütnamesi ne anlama gelir?

Kira sözleşmesinden bağımsız olarak bir taşınmazı kiralayan kiracının, sözleşme bitiminde kiraladığı taşınmazı herhangi bir şart öne sürmeden boşaltacağına dair verdiği yazılı irade beyanına tahliye taahhütname adı verilir.

Tahliye taahhütnamesini kim imzalar?

Tahliyenin noter huzurunda yapılması kiracının imzayı inkar etmesi ya da taahhütnamede oynama yapıldığı gibi bir takım itirazlarının önüne geçecektir.

Taahhütname doğrudan kira sözleşmesinin tarafı olan kiralayan veya onun tahliye taahhütname  imzalamakla yetkilendirdiği vekili tarafından imzalanmış olmalıdır.

Tahliye taahhütname varsa ihtara gerek var mı?

Tahliye taahhütname kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir.

Icra takipli tahliye davası ne kadar sürer?

Tebligatlarda sıkıntı yaşamazsanız, ilk celsede tahliye kararı çıkartırsanız dahi, takibi başlattıktan sonra tahliyeyi gerçekleştirebileceğiniz süre için müvekkilinizi “Yaklaşık 4 ay sürer.

Tahliye emrine itiraz tahliyeyi durdurur mu?

Şikayetin icraya etkisi: Tahliye emrine karşı şikayet yoluna başvurulmuş olması, tahliye emrinin icrasını (tahliyeyi) durdurmaz.

Fakat, icra mahkemesi, şikayetin sonuçlanmasına kadar, icranın (tahliyenin) geri bırakılmasına karar verebilir.

Hukuki Destek Ve Danışmanlık İçin İletişime Geçiniz..

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu