Perşembe, Mart 4, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Ana Sayfa KİRA HUKUKU Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır
Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi , Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde ise “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanır.

Kira Sözleşmesi Nedir? Neden Önemlidir?

Kira kontratı, ev sahibinin mülkünü belirli bir dönem kullanabilmesi için kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir.

Basit bir evrak gibi görünse de kira sözleşmesi taraflar arasında mülkle ilgili belli başlı sorumlulukların belirtildiği yazılı bir anlaşma olduğu için oluşabilecek sorunları kolaylıkla çözebilmenizi sağlar.

Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen özel hükümler haricinde kira sözleşmesi, kiraya verenin ve kiracının karşılıklı anlaşması doğrultusunda doldurulabilir.

Ev sahibi kira kontratı yaparken nelere dikkat etmeli?

Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Önemli Madde

 • Size Sunulan Belgeleri Kontrol Edin. Kira kontratında yazan adresin sizin kiraladığınız adres olduğundan emin olun. 
 • Ödeme Ayrıntılarını Sözleşmeye Ekleyin. 
 • Depozito Ayrıntılarını da Sözleşmeye Koydurun. 
 • Sözleşmenizde İki Tarafın da Islak İmzası Yer Alsın

Kira sözleşmesi nereden temin edilir?

Kira sözleşmesi, kırtasiyeden temin edilebiliyor. İsteyenler söz konusu kira kontratını noter huzurunda da imzalayabiliyor.

Noter huzurunda imzalamak, ileride yaşanabilecek sorunların önüne daha çabuk geçmesi açısından daha çok tercih ediliyor

Kira sözleşmesine ne yazılır?

Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi 3 bölümden oluşur.

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli yazılır.

Kiracı sözleşme tarihinden önce çıkarsa ne olur?

Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.” hükmü konulmuştur.

Kiracı hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?

Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracısözleşmeyi feshedebilir.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır
Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira kontratının noterden yapılması zorunlu mudur?

Kanunen kira sözleşmesinin herhangi bir şekil şartı bulunmuyor.

Aynı zamanda kira sözleşmesinin noterde imzalanması gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak hak kaybı yaşamamak ve sözleşmesinin ispat gücünü artırmak isteyen taraflar kira sözleşmesini noter huzurunda imzalayabiliyor.

Kira sözleşmesi feshi kaç gün içinde iptal edilebilir?

Kiracı, normal şartlarda sözleşmenin bitiş tarihinden 15 gün önceden bildirmek şartıyla kira kontratını feshetme hakkına sahiptir.

Ev sahibi ise sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Kiracı erken çıkarsa depozito alabilir mi?

Kiracı kiralananın erken tahliye etmek istediğinde kiralanan taşınmazı gözden geçirecek olan kiraya veren hasar tespit etmesi halinde ve bu hasarın kiracıya izafe edilmesi mümkün ise alacağını kiracının verdiği depozitodan tahsil edebilecektir.

Kiracı ne zaman çıkabilir?

Kiracı dilediği zaman evi tahliye edebilir. Gayrimenkul sahibinin, kiracının tahliyesini isteyebilmesi için kira sözleşmesini imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçmesi gerekir.

Ancak belirli ya da belirsiz süreli kira sözleşmelerinde evi boşaltma süresinde uygulanan bir istisna bulunur.

Kiracı anahtarı teslim etmezse ne yapılır?

Kiralayanın anahtarı teslim almaktan kaçınması veya başka bir sebeple anahtarın teslim edilememesi durumunda, kiracının yapması gereken, mahkemeden bu yolda tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmek ve durumu kiralayana bildirmektir.

Kira kontratı biten kiracı nasıl çıkarılır?

Kira sözleşmesinde, evin teslim tarihi belirtilmiş ve süre sonunda da kira ilişkisinin devamına yönelik yeni bir sözleşme yapılmamış ise, kiracının bu süre sonunda evi boşaltması gerekir.

Kiracının bu kurala uymaması halinde, ev sahibi sözleşme kuralları gereğince dava açarak kira kontratını sonlandırabilir.

Evden kiracı nasıl çıkarılır?

Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen evden çıkmayan kiracılara direkt dava açılırken tahliye taahhüdü imzalayıp olası durumda evden çıkmayan kiracılar için ilk yol, ihtarname süreci oluyor.

Açılan davada şartlar yeniden incelenerek durumun tahliye için uygun olup olmadığına bakılıyor.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır
Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kirada senet olur mu?

Kiracının kira bedeli tahsili, senet ile de yapılabiliyor. Taşınmazını kiraya veren ve kiracısına senet imzalatan ev sahibi, bu senetleri bankaya veriyor ve senetlerin takibi banka tarafından yapılıyor. …

Bankalar, bu sistem kapsamında kiracıya senedin kendilerinde olduğuna dair ödeme emri yolluyor.

Kira sözleşmesi bitince otomatik yenilenir mi?

Kira sözleşmelerikiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmasıyla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakır. …

Eğer bu bildirim resmi yoldan yapılmazsa, kiracı sözleşmede belirlenen kira artış oranında kira ücretini artırarak ev sahibinin hesabına yatırır ve sözleşme otomatik olarak yenilenmiş olur.

Kira sözleşmesi olan kiracı evden çıkarılır mı?

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARABİLİR?

Kiracı kira sözleşmesinde belirtilen süre bitmeden tahliye edilemiyor. Yalnızca ev sahibinin haklı sebepleri varsa kontrat dolmadan kiracıyı çıkarabiliyor.

Kiracıya depozito iadesi ne zaman?

Kira sözleşmesi sona erdirilip taşınmazın tahliye edilmesi durumunda, vadeli hesapta bulunan depozito, kiraya veren tarafından sözleşmeyle ilgili yasal yollara başvurulmadıysa sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay sonra kiracıya iade edilecektir.

Kiracı hakları nelerdir?

Kiracı Hakları Nelerdir?

 • Kontrat Süresi. Mülk sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir. …
 • Konut Yapı Masrafları …
 • Kira Bedelinde İndirim. …
 • Kira Devri. …
 • Kiracı Her Zaman Haklıdır. …
 • Demirbaş Tadilatı …
 • Yönetim Yetkisi. …
 • Depozito.

Yeni mülk sahibi eski kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracı yeni ev sahibiyle anlaşmak istemiyorsa bu durumda yasal yollar başvurması gerekli olacaktır.

Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa en geç 1 ay içinde kiracının evi altı 6 ay sonra boşaltması için taahhütname gönderebilir.

Bu şekilde ev yasal yollarla 7 aylık süre çerçevesinde boşaltılır.

Hangi durumlarda kira kontratı geçersiz sayılır?

kira kontratı hangi durumlarda geçersizdir Haberi

İki kişi arasında yapılan bir anlaşmadır. …

Ancak kontratı mülk sahibi dışında biri imzalamış ise ve mülk sahibi bu durumu kabul etmiyorsa kira sözleşmesi geçersiz oluyor.

Ancak mülk sahibi kabul ettiği sürece sözleşme geçerli oluyor.

Kira sözleşmesinde teminat senedi icraya verilir mi?

Ancak, teminatın, teminat senedi olarak verilmesi halinde, Kiralayan doğrudan bu bedeli tahsil edememektedir. …

Bu nedenle Sözleşme‘ye atıf yapılarak düzenlenen teminat senetleri, kambiyo senetlerine özgü icra takibi yolu ile takibe konu edilemez.

Kira Depozito hangi durumlarda geri verilmez?

Depozito bedeli, Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre 3 aylık kira bedelini aşamıyor.

Ev sahibine ödenen depozito, kiranın son bulması halinde kiracıya geri ödeniyor.

Ancak sözleşmede belirtilen demirbaşlara zarar verilmesi ya da kira borcunun olması halinde, ev sahibi depozito iadesi yapmıyor.

Bedelsiz kira sözleşmesi yapılabilir mi?

Kira sözleşmesinde kira bedeli ve kiralama süresi gibi tarafların maddi sorumluluklarının belirtildiği bilgiler yer alır.

Anne, baba, çocuk, torun, dede, nine ve kardeşlere herhangi bir kira talep etmeden yani bedelsiz olarak kiralama yapılabilir. Bu kiralama, gelir vergisine tabi tutulmaz.

Kira sözleşmesinden cayma hakkı var mı?

İmzalanan tüm sözleşmelerde olduğu gibi kira sözleşmelerinde belirli süreler içerisinde kiradan cayma hakkı bulunmaktadır.

Kiracının imzaladığı kira sözleşmesinden cayma hakkı bulunuyor. Kira sözleşmesinden vzageçme süresi olarak 14 günlük vazgeçme hakkı bulunuyor.

Kiracı hakları için nereye başvurulur?

Tüketici Hakları Kanunu’na göre ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve kanunen tüketici olarak nitelendirilen kiracıların hakları için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda ötürü mahkeme ile de dava başvurusu yapılabilir.

1 yıllık kira sözleşmesi nasıl feshedilir?

6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile kira sözleşmesini feshedebilir.

Bildirimde bulunulmadığı takdirde kira kontratı 1 yıl süre ile yenilenmiş kabul edilir.

Hava Parası Nedir yasal mı?

Hava parası, kiralanmış bir yerin boşaltılması karşılığında çıkan kiracıya örf olarak ödenen paraya deniyor.

Ülkemizde hava parası genellikle ticari faaliyet için kullanılan taşınmazların kiralanması için alınıyor. … Ancak, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu gereğince, “hava parası” yasal hale geldi

Kiracı denetçi olabilir mi?

Kiracılar apartman yöneticisi ve denetçisi olabilirler mi? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre denetçi veya denetim kurulunun kat malikleri arasından seçilmesi gerekiyor. Bu nedenle kiracılar denetçi olamazken, yönetim planında aksine hüküm yoksa yönetici olarak atanabiliyorlar.

Kira sözleşmesi hangi mahkeme bakar?

Kira sözleşmesine dayanan her türlü, tahliye, sözleşmenin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılan alacak, tazminat davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi‘dir.

Kiracı evden çıkarken kaç gün önceden haber vermeli?

2 ay önceden haber vermeniz gerekir. yasal olarak sözleşmenizde yazmamanız bir şey ifade etmez

Ev sahibi kiracının elektrik ve suyunu kesebilir mi?

Kanuna göre, ev sahibinin kiracısının elektrik ve suyunu kesme şeklinde bir hakkı bulunmuyor. Ev sahibi kiradaki evin kendi adına olan abonelikleri iptal ettirirse bu durum “suç” olup; kiracının savcılığa başvurma hakkı doğuyor. Ancak, ev sahibinin ön ödeme cezasını ödemesi halinde dava açılmıyor.

 

SON EKLENENLER