İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat 2019/97 Sayılı Kararı

İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat 2019/97 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34 İş kazası sebebiyle bakım gerektirir şekilde malul kalan kişi ile eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. 11 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31036 Anayasa … Read more

Ticareti Terk Mal Beyanı Anayasa Mahkemesi Kararı E2017/109

Ticareti Terk Mal Beyanı Anayasa Mahkemesi Kararı E2017/109 Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 – Ticareti Terk – Mal Beyanı 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/109 Karar Sayısı: 2018/39 Karar Tarihi: 2/5/2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Antalya 5. İcra Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı … Read more

Yürürlüğün Durdurulması Anayasa Mahkemesi Kararı

Yürürlüğün Durdurulması Anayasa Mahkemesi Kararı 13 Ekim 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 27375 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2006/129 Karar Sayısı : 2009/19 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 1.10.2009 YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : İzmir 3. İdare Mahkemesi YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16.6.2004 günlü, … Read more

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2009/5

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2009/5 14 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27934 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/5 Karar Sayısı : 2011/31 Karar Günü : 3.2.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bursa İkinci Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 25.5.1995 günlü, 4108 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirilen 353. … Read more

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2008/51

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2008/51 14 Mayıs 20111 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27934 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2008/51 Karar Sayısı : 2011/46 Karar Günü : 10.3.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha OKAY, Kemal KILIÇDAROĞLU ve K. Kemal ANADOL İPTAL DAVASININ KONUSU : 12.3.1982 … Read more

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2009/5 4108 Sayılı Kanun

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2009/5 4108 Sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2009/5 14 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27934 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/5 Karar Sayısı : 2011/31 Karar Günü : 3.2.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bursa İkinci Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 25.5.1995 … Read more

1479 Sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi Kararı

1479 Sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi Kararı 19 Kasım 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27059 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2008/64 Karar Sayısı : 2008/129 Karar Günü : 22.7.2008 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Tokat 1. İş Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 120. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 2.9.1971 günlü, 1479 … Read more

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Anayasa Mahkemesi 2016/70 Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname 11 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31210 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR MİLLİ REASÜRANS TÜRK AŞ. BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2016/70 Karar Tarihi: 1/7/2020 Başkan: Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR Hicabı DURSUN Muammer TOPAL Yusuf Şevki HAKYEMEZ Raportör: M. Emin ŞAHİNER Başvurucu: Millî Reasürans Türk … Read more

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/114

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/114 14 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27905 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2007/114 Karar Sayısı : 2011/36 Karar Günü : 10.2.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara İkinci Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 6.6.2002 günlü, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 16.7.2004 günlü, 5228 sayılı Kanun’un 23. … Read more

Anayasa Mahkemesi 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Anayasa Mahkemesinin E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı – 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Anayasa Mahkemesi E: 2020/21 17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31307 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2020/21 Karar Sayısı: 2020/53 Karar Tarihi: 1/10/2020 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi … Read more