İstanbul Şirket Danışmanı | Şirket Avukatı 2022

İstanbul Şirket Danışmanı | Şirket Avukatı 2022 Şirketler hukuku; bir şirketin kuruluş aşamasından tasfiyenin sonlanması aşamasına kadar gelişen süreçleri düzenleyen hukuk dalıdır. Şirketler hukuku kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu hukuki sorunların çözümünde ise şirket avukat danışmanlık hizmeti almaları faydalarına olacaktır. Ticaret Hukukundan kaynaklanan konuları kapsayan hukuk hizmetini şirket avukatları sağlamaktadır. İşletmeler kurulduğu andan … Read more

Ticaret Hukuku Avukatı İstanbul | Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı İstanbul | Ticaret Hukuku Ticaret, malların, ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte değiş tokuşa konu olması ve alınıp satılmasıdır. Ticaret aslında ticari faaliyetlerin tamamını ifade eder. Ticaret hukuku çok daha geniş bir kavramdır, ticarete ilişkin tüm ilişki ve durumların hukukudur. Bir durumun ticaret hukuku içinde yer alması, o işin ticari … Read more

Şirket Avukatlığı 2022

Şirket Avukatlığı 2022 Şirket avukatlığı nedir? İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de fazlalaşan nüfus karşısında tepkimelere dayanan ticari hayat yerini sözleşmelere hukukun ilke ve esaslarına bırakmıştır. Nitekim şirketler için kurumsallaşma artık gereksinim değil bir zorunluluk haline gelmiş bulunmakta. Kurumsallaşmayı tercih etmeyen ya da başaramayan şirketler varlıkları yönünden büyük kayıplarla karşılaşmaktadırlar. Ticaret ve Şirketler Avukatlığı dünyada yer … Read more

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı Ticaret ve Şirketler Avukatlığı dünyada yer alan gelişme ve yenilikleri, gerekli mevzuatı takip ederek müvekkil şirketin risk durumlarını analiz ederek müvekkiline önleyici avukatlık hizmeti sunar ve müvekkilin olası karşılaşabileceği hukuki problem ve uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık faaliyeti yürütür. Uzman İstanbul Şirket Avukatları en efektif bir şekilde hizmet vermektedir. İstanbul Şirket Avukatı, Şirketler … Read more

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı Hukuk danışmanlığı aynı zamanda şirket avukatlığıdır. Hukuk danışmanları, şirketlerle birlikte kişiye özel danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Şirketler adına hizmet verirken, hukuksal alanda danışmanlık yapmakta, şirketin tüm hukuksal alanda yaşadığı ya da yaşayabileceği sorunlarla ilgili yol göstermekte, işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Şirketler, katıldıkları ihaleler için gerekli belgeleri hazırlarken ya da kendilerine sunulan sözleşmelerin kontrolü için … Read more

Şirket Avukatlığı Nedir *2022

Şirket Avukatlığı Nedir *2022 Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir. Şirket avukatı, bir şirkette hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlara denilir. Bu tarz avukatlar şirketlerin kurulmasından, hizmet … Read more

Anonim Şirkette Denetim Açısından Temel Düzenleme

Anonim Şirkette Denetim Açısından Temel Düzenleme Anonim şirkette denetim açısından temel düzenleme TTK m. 397/4 ve 397/5 hükümlerinde yapılmıştır. TTK m. 397/4 hükmünde “398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenir.” denilerek TTK’nIn “konu ve kapsam” başlıklı 398. maddesi vd. hükümlerinde düzenlenen bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamının Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği belirtilmiştir. TTK … Read more

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı

İstanbul Şirket Avukatı – Şirket Avukatlığı Şirket avukatlığı, bir şirketin kuruluş aşamasından, hizmet verdiği süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki konuları kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir. Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar? Şirketiniz, ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak … Read more

Asal Hukuk Danışmanlık Uluslararası Ticaret Hukuku

Asal Hukuk Danışmanlık Uluslararası Ticaret Hukuku Uluslararası Ticaret Hukuku Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret … Read more

Uluslararası Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

Uluslararası Ticaret Hukukunun Tanımı Uluslararası Ticaret Hukuku Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu … Read more

error: İçerik korunuyor !!