Marka Hukuku Avukatı | Marka Avukatı İstanbul

Marka Hukuku Avukatı | Marka Avukatı İstanbul MARKA NEDİR? Marka, bir işletmenin mal ve  hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırmayı sağlayan işaretlere denir. Markalar genel olarak iki ana başlık olarak ayrılır; 1. Hizmet markası: Bir işletmenin mal ve hizmetini diğer işletmenin mal ve hizmetinde ayırmaya yarayan işaretlere denir. 2. Emtia markası : Hizmete sunulan … Read more

Marka Avukatlarının Görevleri Nelerdir 2022

Marka Avukatlarının Görevleri Nelerdir 2022 Asal Hukuk Danışmanlık Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmetlerimiz arasında marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, marka, patent ve tasarım başvurusuna itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, … Read more

Marka Avukatı Ve Marka Hukuku

Marka Avukatı Ve Marka Hukuku Marka avukatı ve marka hukuku nedir? Marka bir işletmeye ait ürünün diğer işletmeler ve ürünlerden ayırmaya yarayan her türlü işarettir. Bu işaret simge, sözcük, logo, sayı, şekil olabilir. Markaların Korunması Hakkında KHK’na göre marka vekili, bu KHK’da belirtilen haklarda ilgilileri Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil edip danışmanlık yapan kimseleri ifade … Read more

Marka İhlali Davaları

Marka İhlali Davaları Marka Taklidi Nedir? Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’un 29. maddesinde şu şekilde sayılmıştır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. Marka ihlal davaları nelerdir? Marka İhlali Davaları Marka hakkının ihlali (tecavüzü), “tescilli bir markadan kaynaklanan hakların, Türkiye özelinde ve … Read more

Patent Çeşitleri | Marka Avukatı

Patent Çeşitleri | Marka Avukatı PATENT Patent, teknik yönü olan buluşlara verilir; teknik saha dışında kalan buluşlara patent verilmez. Aynı teknik probleme farklı çözümler üretilebilir. Dolayısıyla aynı soruna ilişkin birden çok buluş geliştirilerek farklı patentler alınabilir. Günümüzde patent, sanayiye uygulanabilir buluşlara, resmi organlarca düzenlenen ve izinsiz kullanımları belirli bir süre engelleme yetkisi veren resmi nitelikte … Read more

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Fikrî mülkiyet hakları, maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerindeki haklar olup fikrî haklar ve sınai haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fikrî haklar, eser sahibi ile bağlantılı hak sahiplerinin fikir ve sanat eserleri üzerindeki maddi … Read more

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler – Nispi Ret Nedenleri

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler – Nispi Ret Nedenleri SMK 6.madde’de düzenlenen nispi ret nedenleri, marka olarak tescil edilmek istenilen işaret üzerinde bir başkasının herhangi bir hakkının bulunması sebebiyle, hak sahibinin itirazı üzerine tescile engel olan nedenlerdir. Bu nedenle kamu menfaatiyle ilgili olmadığından Türk Patent ve Mahkemeler tarafından re’sen dikkate alınmaz. 1) Tescil edilmiş veya … Read more

Mirastan Çıkarma Ne Zaman Yapılabilir?

Mirastan Çıkarma Ne Zaman Yapılabilir? Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Nedir? Miras bırakan yani ölen kişi, bazı durumlarda mirasçıları mirastan mahrum bırakabilir. Bu mahrum bırakma yalnızca saklı paylı mirasçılar için geçerli olmaktadır. Normal şartlarda miras bırakan, mirasından pay almalarını istemese dahi saklı paylı mirasçıların miras hakkı korunmaktadır. Kimdir saklı paylı mirasçılar? Saklı paylı mirasçılar, kanunda açıkça tanımlanmıştır. … Read more

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır? Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Nedir? Miras bırakan yani ölen kişi, bazı durumlarda mirasçıları mirastan mahrum bırakabilir. Bu mahrum bırakma yalnızca saklı paylı mirasçılar için geçerli olmaktadır. Normal şartlarda miras bırakan, mirasından pay almalarını istemese dahi saklı paylı mirasçıların miras hakkı korunmaktadır. Kimdir saklı paylı mirasçılar? Saklı paylı mirasçılar, kanunda açıkça tanımlanmıştır. Bunlar; … Read more

Marka Olabilecek İşaretler

Marka Olabilecek İşaretler SMK m.4/1’de, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılabilecek şekilde sicilde gösterilebilir her işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir. A) KİŞİ ADLARI Bir kimsenin ad ve soyadı veya bunlardan sadece biri, marka olarak seçilebilir. Seçilecek kişi adının markayı tescil etmek isteyen kişiye ait olması gerekli değildir. Ancak başkasına ait ad … Read more

error: İçerik korunuyor !!