MARKA HUKUKU

Marka İhlallerinde Noterden Elektronik Tespit

Marka İhlallerinde Noterden Elektronik Tespit

Türk Patent Enstitüsünce tescil edilmiş bir markaya sağlanan koruma kapsamında aşağıdaki fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda marka sahibi bunların önlenmesini isteyebilir ve tazminat talebinde bulunabilir.

1) Marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir markayı Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddede belirtilen şekilde kullanmak

2) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya markanın ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak sureti ile markayı taklit etmek

3) Marka hakkına tecavüz oluşturan işareti taşıyan ürünleri ticarette kullanmak

4) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek

Bu ihlallerin önlenmesi ve tazminat talebi için ihlale yönelik delillerin mahkemeye sunulması gerekecektir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na eklenen 198/A maddesi 1 Mart 2016’da yürürlüğe girmiş, sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan paylaşımların elektronik ortamda noterler tarafından tespit edilerek yargılama sürecine taşınmasına imkân vermiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan marka ihlalleri noterlikler aracılığıyla elektronik ortamda tespit edilerek hukuki delil niteliği kazanacaktır.

Noterlerce, medya ve internet sitelerinde görülen bir paylaşımın kaydının yapılması için Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesine giriş yapılarak, Portal sayfası üzerinden tespiti gerçekleştirmek istenen internet sitesine erişilir ve site üzerinde gezilerek istenen veriler tespit ettirilir. Tespit, ekran görüntüsü alınarak ve alınan bu ekran görüntüleri indirilerek yapılır.

Bu veriler zaman damgası ile damgalandıktan sonra değiştirilemez bir şekilde Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri’ne kaydedilmekte ve kaydeden kişiye bir başvuru numarası verilmektedir.

Bu başvuru numarasıyla tespit tutanağı alınır. Bu noter tutanağı yargılama sürecinde marka hakkının ihlaline delil teşkil edecektir.

Tespit işlemi günün her saatinde, internet erişimi olan herhangi bir bilgisayar üzerinde anında gerçekleştirilebilmektedir.

Marka İhlallerinde Noterden Elektronik Tespit

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu