Miras Hukuku | Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku | Miras Hukuku Avukatı Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra geriye bir mal varlığı kaldıysa, bu mal varlığının akıbetini belirlemekle ilgilenir. Miras hukukunun merak ettikleri arasında; kişinin vefatından sonra, malvarlığının kimlere, hangi oranda, hangi şartlarda intikal edebileceği, intikalin nasıl olacağını, geçişten sonraki ilişkilerin nasıl düzenleneceğini, ölen kişinin birtakım özel hukuk ilişkilerinin devam edip etmeyeceği … Read more

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2022

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı*2022 Miras avukatı, miras hukuku, miras hukuku avukatı, miras danışma hattı, miras hukuku uzman avukat, en iyi miras avukatları, İstanbul Miras avukatı kimdir?, İstanbul Miras avukatı ne iş yapar? ,Gibi çokça soruyla kariyer hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. Miras avukatı aslında iş hayatında Miras hukuku ile ilgilenen avukatlardır. Avukatlık kanununa göre miras … Read more

Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması

Miras Avukatı – Veraset İlamı Alınması Miras hukuku ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları nispetinde intikalini ve bunların ne şekilde paylaşılacağını düzenler. Tereke ise miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere tüm varlıklarına verilen isimdir. Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz. Miras Paylaşımı … Read more

Mirasçı Atama Avukatı İstanbul

Mirasçı Atama Avukatı İstanbul MİRASÇI ATAMA / Miras bırakanın mirasının tamamını veya belirli bir oranını bir veya birden fazla kişiye miras olarak bırakması halinde bu söz konusu kişi veya kişilerin atanmış mirasçı olduğu kabul edilir. Atanmış mirasçılığın kanuni düzenlemesi olan Türk Medeni Kanunu m.516’ya göre, “Miras bırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir … Read more

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da miras bırakanın ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Bölgesinde ki Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Tenkis davasının açılış sebebi, mirasçıların sahip oldukları saklı pay haklarına tecavüz edildiği düşüncesi ve saklı payların tekrardan düzenlenmesi talebidir. Tenkis şartları nelerdir? Tenkis davası saklı paylı mirasçılar … Read more

Tenkis Davası Nedir | Miras Avukatı İstanbul

Tenkis Davası Nedir | Miras Avukatı İstanbul Miras bırakanın, miras üzerinde tasarruf özgürlüğünü aşarak, saklı pay mirasçıların miras paylarını zedelemesi sonucunda açılan bir davadır. Tenkis davası miras bırakanın ölümünden sonra açılır. Bu davayı yalnızca saklı pay mirasçıları açabilir. Miras bırakanın sağken yaptığı tasarruflarda; mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği kesin olsa ve davanın açılması için miras … Read more

Miras Payının Diğer Mirasçıya Devri Nasıl Yapılır

Miras Payının Diğer Mirasçıya Devri Nasıl Yapılır Miras payının devri, pay sahibi olan mirasçılardan herhangi birinin miras payını, iştirak bozulmadan, diğer pay sahibine ya da sahiplerine bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devretmesidir. Miras payının devri sadece miras açıldıktan ancak paylaştırılmadan evvel mümkündür. Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras payının diğer mirasçıya devri nasıl yapılır? … Read more

Miras Hukuku Tenkis Davası Avukatı İstanbul

Miras Hukuku Tenkis Davası Avukatı İstanbul Miras bırakanın malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin sınırını aşarak saklı paylı mirasçılarının paylarına zarar vermesi halinde saklı paylı mirasçılar tenkis davası açma yoluna başvurabilir. Saklı pay nedir? Saklı pay, kanunen belirli oranlarda korunan ve yalnızca bazı mirasçıların “saklı paylı mirasçılar” sahip olduğu ve miras bırakanın kanunen belirlenen oranlarda tasarruf edemeyeceği … Read more

Miras Hukuku Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık

Miras Hukuku Avukatı | Asal Hukuk Danışmanlık İstanbul avukat, İstanbul en iyi avukat, İstanbul en iyi miras avukatı, veya İstanbul uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili makalemizi sizler için derledik ; Miras hukuku nedir? Miras hukuku, Medeni Kanun‘da … Read more

İstanbul Miras Avukatı 2022

İstanbul Miras Avukatı 2022 Miras genel olarak kişinin ölümünden sonrasında malvarlığının akıbetinin nasıl sonuçlanacağını düzenler. Sadece yalnız bundan ibaret değildir. Kişinin ölmeden ilkin mirası ile ilgili gerçekleştireceği tasarruflar da miras hukuku düzenlemeleri içinde yer alır. Şu demek oluyor ki çağdaş hukuk alanının geniş bir dalıdır. Bir anlamda iyelik hakkının oldukça temel bir görünümüdür. Miras avukatı … Read more

error: İçerik korunuyor !!