Boşanma Haysiyetsizlik Nedeni ile

Boşanma Haysiyetsizlik Nedeni ile ..SAYIN HAKİMLİĞİ’NİN                                                                                                    … Read more

Çek İptali Dilekçesi

Çek İptali Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                       … Read more

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI                 :…….                     VEKİLİ                   :…….   DAVALI                 :…….   KONU                    : Gayrımenkulün cebren tescili talebimizdir.   AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilim davalıdan ……. adresinde bulunan ve tapunun ……. mahalle, ……. Ada, ……. Pafta ……. Parsel de bulunan ……. ……. numaralı bağımsız bölümünü, ……. TL bedelle … Read more

Alacak Davaları

Alacak Davaları Alacak verecek meselesine hangi mahkeme bakar? Bu nedenle alacağına kavuşmak isteyen alacaklı yargı yolunu seçebilmektedir. Alacak dava için görevli ve yetkili mahkemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nda yer bulmuştur. Esas kural olarak görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olsa da bazı durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi de alacak davalarında görevlidir. Belirsiz alacak davasında ıslaha gerek var mı? Belirsiz alacak davasında davacı, alacağının tam ve kesin olarak belirlenmesinden sonra HMK’nın 107. … Read more

Hakem Seçimi Talebi Dilekçe Örneği

Hakem Seçimi Talebi Dilekçe Örneği ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE   DAVACI                                 : DAVACI VEKİLİ                    : DAVALI                                 : DAVA KONUSU                   : Hakem seçimi talebinden ibarettir. OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……., çok ünlü bir ses sanatçısı olup ünü yurt dışına kadar yayılmıştır. 2- Müvekkilim “…….” adlı son kasetinin çoğaltılması ve dağıtımını bir yıl süreyle ve iki milyon adet … Read more

Görevliye Basın Yoluyla Hakaret

Görevliye Basın Yoluyla Hakaret   CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA       ŞİKAYETÇİ               : SANIKLAR                : SUÇ                           : Görevliye Basın Yoluyla Hakaret SUÇ TARİHİ  : İSTEM                        : AÇIKLAMALAR             …./…./….. tarihli gazete avukatlık mesleği nedeniyle görevimi yerine getirdiğim dava nedeniyle bana yayın yolu ile hakaret ettiğinden, hakkında kamu davasının açılabilmesi için savcılığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER           : … Read more

Genel Tatil Ücretinin Tahsili Talepli Dilekçe Örneği

Genel Tatil Ücretinin Tahsili Talepli Dilekçe Örneği İŞ MAHKEMESİNE   DAVACI                                 : VEKİLİ                                   : DAVALI                                 : DAVA                                     : Genel tatil ücretinin tahsili talebidir. (…….TL) OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait ………….. işyerinde, …./…./…… tarihinden itibaren, günlük ….. TL ücretle çalışmaktadır. 2- İşe başladıktan sonra geçen süre içinde, ….. günlük ulusal bayram ve genel tatil … Read more

Güç Kaybı Tazminatının Ve Tedavi Giderlerinin Tazmini Talebi

Güç Kaybı Tazminatının Ve Tedavi Giderlerinin Tazmini Talebi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Davacı                      : 1- Vekili                        : Av Davalılar                   : 1) 2) 3) Dava                        : 1) Trafik kazasında yaralanan ………….’ın …………..maddesine göre bedensel zararlarının ve tarafların kusur oranlarının tespit ile (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin … Read more

Görevin Yapılışı Sırasında Ağır İhmal Dilekçe Örneği

Görevin Yapılışı Sırasında Ağır İhmal Dilekçe Örneği CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO              : ŞÜPHELİ                                : VEKİLİ                                    : SUÇ                                        :  Görevin yapılışı sırasında ağır ihmal göstermek suretiyle bankayı  ve banka müşterilerini zarara uğratmak, KONU                                     : Savunmalarımızdır. Müvekkilim …….. (…….) hakkında çalışmakta olduğu kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen rapor kapsamı içinde Hukuk Müşavirliğince ……. C.Başsavcılığına … Read more

Babalık ve Nafaka Davası Dilekçesi

Babalık ve Nafaka Davası Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DAVACI :……. VEKİLİ :……. DAVALI :……. KONU : Babalığın Tespiti AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz davalı ile 2 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılmıştır. Bu nişanlılık dönemleri içerisinde defalarca birlikte tatile çıkmışlar ve birlikte olmuşlardır. Müvekkilimizin birlikte kaldıkları otellerde ve plajlarda çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Bunları mahkemeye delil olarak sunacağız. 2-Evlilik … Read more