Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİDava Sigorta Hırsızlık Sigorta Dilekçesi

Dava Sigorta Hırsızlık Sigorta Dilekçesi

-

- Advertisment -spot_img

Dava Sigorta Hırsızlık Sigorta Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONUSU :……………………………………..-TL ‘nin .. / .. / …. ödeme tarihi ,…………………………-TL ‘nin .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren başlayacak ( Toplam ……………………….-TL’nin Fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

OLAYLAR :1-Şirketimiz nezdinde ……………… sayılı sigorta poliçesi ile …………………………………………. adına sigortalı işyerinde .. / .. / …. tarihinde hırsızlık vakıası meydana gelmiştir.

2-Davalılardan………………………….. eylemi gerçekleştiren , ………… ………….. ise velayeti altındaki küçüğü ( ……….. …………….. ‘ i ) gerektiği gibi bakıp gözetmeyerek müvekkilimizin zarara uğramasına sebep olmuştur.Şirketimiz ve davalılar aleyhine Sigortalımız ……………………………. tarafından …………….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./…… E. Sayı ile dava açılmış ve sonuçlanan dava ile ilgili olarak …….nün ……. sayılı dosyasına 04.07.2002 tarihinde ………………………-TL yatırılmış ayrıca 21.07.2000 tarihinde de …………………-TL olmak üzere toplam ……………………..-TL sigortalımıza ödenmiştir.

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve Mahkeme Kararına göre meydana gelen olaydan davalıların sorumlu olduğu belirlenmiştir.

Davalılar sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Poliçe,………………Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/503 E.,……./……. K sayılı ilamı ve hertürlü kanuni delil.

CEVAP MÜDDETİ : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ………………………………………-TL’nın 04.07.2002 , ……………………………-L ‘nin 21.07.2000 ödeme tarihinden (toplam …………………….-TL fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …….

Davacı Vekili
…….

Dava Sigorta Hırsızlık Sigorta Dilekçesi

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 200 Average: 5]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen