Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
Dava TürleriAraç Mülkiyetinin Tespiti Davası

Araç Mülkiyetinin Tespiti Davası

-

- Advertisment -spot_img

Araç Mülkiyetinin Tespiti Davası

Dava araç mülkiyetinin tespiti ve tescil istemine ilişkindir.

Uyuşmazlık taraflar arasında noter satış senedine konu olan aracın mülkiyetinin aidiyeti ve aracın noter satışının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır.

İçindekiler

Araç mülkiyeti ne zaman geçer?

Zira, araç üzerindeki mülkiyet, Karayolları Trafik Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca noterlikçe düzenlenen satış sözleşmesi ve araç üzerindeki zilyetliğin devri ile başkasına geçer. İşte bu andan itibaren araç sahipliği sıfatı aracı devralan kişiye geçmiş olur.

Araç mülkiyet belgesi nedir?

Araç Tescil Belgesi nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aracınızın trafiğe çıkıp çıkmayacağını belirleyen belgedir. Burs veren kurumlar öğrencinin kendi üzerine veya ailesinin üzerine kayıtlı araç olup olmadığını anlamak için bu belgeyi talep ederler.

Mülkiyeti muhafaza kaydı ne demek?

Mülkiyeti muhafaza kaydının hükmü ve anlamı, özetle ifade edilmesi gerekirse şudur: genellikle bir satış sözleşmesi hakkında kurulur. Satıcı, satış konusu malı alıcıya teslim eder. Fakat teslim gerçekleşmesine rağmen, mülkiyet halen satıcıya ait kalır.

Araç tescil belgesi nedir kısaca?

Araçların trafiğe çıkabilmeleri için gerekli olan belgeye araç tescil belgesi denir.

Araç sahipleri kendilerinden istenilen belgeleri trafik tescil şubelerine teslim ederek plakanın çıkartılması ve belgelerin onaylanmasının ardından araçlarını trafiğe çıkartabilirler.

Artes belgesi nedir?

ARTES, sıfır ya da ikinci el araçların sicil ve tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulu olan data üzerinden tek kalemde yönetilmesini ifade ediyor.

Önceki sistemde araç sicil ve tescil işlemleri için Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerinde işlemler gerçekleştiriliyordu.

Noter satışı yapıldıktan sonra tekrar satış yapılabilir mı?

Noterden üzerinize aldıktan sonra, trafikten de üzerinize almadan, satış yapamazsınız. Ruhsat değişecek, sizin adınıza düzenlenecek, ondan sonra notere gidip istediğiniz kişiye satabilirsiniz

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış ne demek?

Satış konusu taşınır malın alıcıya teslim edilmesine rağmen, mülkiyetin, ancak bedelin tamamen ödenmesi halinde geçeceğinin ve bu vakte kadar mülkiyetin satıcıda kalacağının kararlaştırıldığı satışamülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmesi denir.

Mülkiyetli şerhi ne demek?

Satıcı taşınır malını bu kayıtla sattığı takdirde, malı alıcıya teslim etse dahi malın mülkiyetini kendisinde saklamaktadır.

Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna dair şerh verilir.”

Ferdi mülkiyet ne demektir?

Ferdi mülkiyet: Bir kimsenin, mülkiyetin konusu, taşınır veya taşınmaz malın bütünü üzerinde tek başına tesis ettiği mülkiyet hakkıdır.

Müşterek mülkiyet: Birden çok kimsenin, bir malın tamamı üzerinde, belli miktarda, fakat fiilen taksim edilmemiş hisselere sahip bulunduğu, birlikte mülkiyet şeklidir.

Muhafaza ne anlama gelir?

Muhafaza etmek: Korumak, bir yerde tutmak, kapatmak.

Muhafaza ve emniyet altına alma: (hukuk) Ceza yargılamasının amacına uygun olarak yapılabilmesini sağlamak üzere başvurulan sakınma önlemlerinden biri.

Noterden rehinli araç ne demek?

Rehinli araç : bir bankadan yada finans kuruşunda alınan kredi yada finans desteği sonunca ilgili kuruluşun alacağına karşılık araca satılamaz şerhi konmasına rehinli araç denir.

Rehinli araç trafikten çekilir mi?

Her hacizli araç trafikten men edilmemektedir. Yani hacizli araçlar trafikten men edilmesine bazı şeyler sebep olmaktadır.

Öncelikle alacaklı olan kişinin aracın üstüne yakalama kararı çıkarması şarttır. Bu karar çıktıktan sonra araç bağlanmak ve otoparka çekilmektedir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 200 Average: 5]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen