Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı

Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Rücu Hakkı Rücu Hakkı Nedir? / Rücu hakkı, zarar gören tarafın yerine geçilerek kusurlu olan, hasarı ortaya çıkaran ve zarara sebebiyet veren taraftan sebep olduğu maddi zararların alınabilmesi anlamına gelir. Sigorta şirketi hangi durumlarda üçüncü kişilere karşı rücu hakkını kullanabilir? Hakkında sigorta sözleşmesi yapılan ve sigortanın konusu olan şey, sigortalının herhangi … Read more

Sigorta Hukuku İstanbul

Sigorta Hukuku İstanbul Sigorta Hukuku, sigorta yaptıran ve yapılan tarafların birbirleri ile olan   ilişkileri düzenleyen, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması geren kuralları düzenleyen, hukuk kuralları bir sistem içerisinde inceleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku sosyal sigorta ve özel sigorta olarak ikiye ayrılır. Sosyal sigorta devlet tarafından konan kamu düzeninin sağlanması için konulan sigorta çeşitlerini konu alır. … Read more

Sigorta Hukuku | Sigorta Avukatı İstanbul

Sigorta Hukuku | Sigorta Avukatı İstanbul Kişiler yaşamlarını sürdürürken olumsuz olaylarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler veyahut sağlıkla ilgili her şey olabilir. Sigortalarda insanların hayatını güvenceye almasını sağlar. Dolayısıyla sigorta ile meydana gelen risklerden en az zararla kurtulma hedeflenir. Sigorta Sözleşmesi Nedir? Sigorta sözleşmesi sigortacı ile sigorta ettirenin karşılıklı olarak … Read more

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası Mahkeme Bilirkişi Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsam Sigorta ettiren/Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen … Read more

Sigorta Hukuku Nedir

Sigorta Hukuku Nedir Sigorta Hukukuna ilişkin düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’muzda yer almaktadır. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetleriyle ilgili bulunan işletmelerin çalışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü teşkil etmektedir. Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, … Read more

Sigorta Şirketinin Ödeme Yapmaması

Sigorta Şirketinin Ödeme Yapmaması Sigortaya karşı açılan davalarda ispat yükü sigorta şirketinde olmasına rağmen günümüzde maalesef her ay düzenli olarak para ödediğimiz sigorta şirketleri hasar gerçekleştiğinde hasar ödemelerini gerektiği gibi yapmamaktadır. Sigorta şirketinde paranızı bırakmayın Maalesef vatandaşlarımız güçlü sigorta şirketleri tarafından ezilmekte, çoğu zaman sigorta şirketi tarafından hak gaspına uğratılmaktadır. Halbuki istatistiklere baktığımızda sigorta şirketleri … Read more

Yangın Mali Sorumluluk Ne Demek?

Yangın Mali Sorumluluk Ne Demek? Yangın sigortası ne işe yarar? Yangın sigortası, ev veya iş yerleri gibi her türlü mekan için kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, patlama ve bu durumların neden olduğu duman ve diğer tehlikelerin oluşturduğu hasarlara karşı güvence olarak yapılan sigortadır. Yangın sigortası neleri kapsar? Yangın sigortası; yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen … Read more

Hayat Sigortalarının İçerikleri

Hayat Sigortalarının İçerikleri Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatıdır. Ancak hayat sigortasının poliçeye eklenmesi halinde vefat teminatıyla birlikte aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile ek teminatları içermesi mümkündür. O ek teminatlardan bazıları şöyledir; Sürekli sakatlık, Kritik hastalıklara yakalanma, Tedavi giderleri, Gelir kaybı, Geçici sakatlık, Tehlikeli hastalıklar, Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Kaza … Read more

Hayat Sigortası Sigortalının Hastalığının Bildirmemesi

Hayat Sigortası Sigortalının Hastalığının Bildirmemesi SÖZLEŞMEDE İRADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7007 K. 2014/6591 T. 29.4.2014 6762/m.1321 ÖZET : Dava, hayat sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Genel olarak hayat sigortalarında bir kimsenin hastalığı, nihai olarak sigortacının taşıdığı rizikoyu arttıran bir husustur. Sigortacı bu durumda ya hiç sigorta sözleşmesi yapmamakta ya … Read more

Tıp Hukuku Avukatı İstanbul

Tıp Hukuku Avukatı İstanbul Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları, Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar, Hasta ve hekim hakları, Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar, Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk, sigortalarından kaynaklanan davalar, Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık, İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat … Read more

error: İçerik korunuyor !!