Ana SayfaSİGORTA HUKUKUHayat Sigortalarının İçerikleri

Hayat Sigortalarının İçerikleri

Hayat Sigortalarının İçerikleri

Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatıdır.

Ancak hayat sigortasının poliçeye eklenmesi halinde vefat teminatıyla birlikte aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile ek teminatları içermesi mümkündür.

O ek teminatlardan bazıları şöyledir;

 • Sürekli sakatlık,
 • Kritik hastalıklara yakalanma,
 • Tedavi giderleri,
 • Gelir kaybı,
 • Geçici sakatlık,
 • Tehlikeli hastalıklar,
 • Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Kaza veya Hastalık Sonucu).

Hayat sigortlarında teminat kalemleri içinde ilki hayat sigortası olan kişinin vefat etmesidir. Vefat durumunda hayat sigortası olan poliçe kesilen sigorta firması kişiye karşı sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır.

Bu bakımdan hayat sigortası olup içinde kalıcı sakatlık yaşayan veya geçici iş göremezlik durumları ile karşı karşıya kalan kişiler ise donanımlı devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile durumlarını tespit ettirerek poliçeden kaynaklı sürekli sakatlık ve geçiçi iş göremezlik veya diğer kalemlerin tazminatlarını alabilirler.

Hayat Sigortalarında Tazminatın (Teminat Dışı Kalınması)

Hayat sigortalarının da belli başlı kriterleri poliçelerde açıklanmaktadır. Bazı durumlarda poliçelerden teminat alınamaz. Gelin teminat dışı kalan kalemleri inceleyelim.

 1. Poliçesinde yer almayan şekilde yolculuk yapması (teminata girmeyen seyahat halleri)
 2. İntihar veya buna benzer durumlarda gerçekleşen ölümler
 3. Sigortalı yani poliçesi olan kişiyi hayat poliçesinden yararlanacak kişinin öldürmesi veya bu olaya bir şekilde karışması.
 4. Savaş halleri
 5. Olağan üstü durumlar biyolojik saldırı, nükleer saldırı vb durumlar teminat dışıdır.

Burada aslolan konu şudur siz eğer poliçeniz dışında bir tutum içinde iseniz hayat sigortası tazminatından ölen veya ölenin yakınlarının yararlanmasının önü kapatılmıştır.

Türk hukukuna göre; yapılan hayat sigortası dünyanın her yerinde geçerlidir.

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça riziko nerede gerçekleşirse gerçekleşsin tazminat hakkı bakidir.

Hayat sigortası poliçesinden kaynaklı doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının

ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Hayat sigortalarında zaman aşım süreleri ölümlü kazalar sonrası veya vefat durumları ile bedeni hasar şekillerine göre farklı zaman dilimleri içinde incelenir.

Hayat sigortasından doğan tüm tazminat talepleri, tazminatın ödenmesi gereken tarihten başlayarak 2 yılda, sigorta tazminatına ve/veya bedeline ilişkin talepler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğramaktadır.

HAYAT SİGORTASI NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Birikimli Hayat Sigortası
birikimli hayat sigortası yapmış olduğunuz birikimi sizi ve herhangi bir hayati tehlike anında sevdiklerinizi koruma altına alır.

Yıllık Hayat Sigortası
Sadece ölüm teminatı sağlamaktadır ve bir sene içinde vefatınız durumunda daha önceden belirlemiş olduğunuz kişilere (lehtarlar) poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası
Bu sigorta uzun sürede başınıza gelebilecek kazalara ve risklere karşı sizi güvenceye alır.

Eğitim Sigortası
Eğitim sigortası ise sigortalının kaza veya vefat durumunda çocuğunuzun ya da çocuklarınızın eğitiminin devamlılığını karşılar.

Grup Hayat Sigortası
Aynı tüzel kişiye bağlı olarak çalışan ve en az 10 kişi kapsaması gereken grup hayat sigortası, ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigortalıya ya da yakınlarına tazminat ödenir.

Maluliyet Sigortası
Sigorta poliçesinde belirtilen kazaların oluşması durumunda kişinin sürekli sakatlığa maruz kalması hali, sigorta bedeli üzerinden tazminat bedeli almasını sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi kaza sigortası yaptıran sigortalı hiç beklenmedik bir anda meydana gelen ve ani kaza durumlarına karşı kendini güvence altına alarak, sağlıkla ilgili durumları, ölümü ve kaza hallerini kapsar.

Bu durumlarda sigortalıya poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödenir.

Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası yaptıran sigortalı hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kendini güvence almış olur.

Sigorta şirketinin anlaştıkları sağlık kurumlarında ve belirtilen şartlarda geçerliliği olan sağlık sigortası, sigortalının ayakta ya da yatarak olması gereken tedavi masrafları karşılar.

Özel Durum Sigortası
özel durum sigortası, yukarıda listelediğimiz herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için yaptırılır.

Sigorta poliçelerinde bulunmayan hastalıklar ve kaza risklerine karşı yüksek prim ödemesine sahiptir.

Hayat sigortası nedir? , Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı, kritik hastalık, işsizlik, tam

ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde sigortalıya sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür.

Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra birikim yapmanıza da olanak sağlar.

Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

Birikim yapmak ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir.

Teminat türüne ve seçeceğiniz ürüne göre bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu ya da yaş sınırı aranabilir.

Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

İhtiyacınıza yönelik seçeceğiniz hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kritik hastalıklara yakalanma, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu tam/kısmi ve

kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı, gündelik tazminat, istemdışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü iş göremezlik teminatlarına sahip olabilirsiniz.

Teminatlarınız seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişebilir.

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: