Veri İhlal Bildirimlerine İlişkin

Veri İhlal Bildirimlerine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yeni yayınlanan karar özetlerinin neredeyse yarısının sigorta şirketlerinin yapmış olduğu veri ihlal bildirimlerine ilişkin olması dikkat çekiyor. Özellikle sigortacılık gibi veri hassasiyetinin yüksek olduğu bir alanda alınması beklenen idari ve teknik tedbirlerin sayısı da beraberinde artış gösteriyor. Diğer yandan yeni yayınlanan kararlar içerisinde en dikkat çekici olanlarından … Read more

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Günümüzde birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşu, yabancı kurum veya gerçek kişi kendi faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişisel veri elde etmekte, kullanmakta ve daha iyi hizmet sunmak veya ticaret hacmini artırarak ekonominin gelişmesini sağlamak amacıyla daha fazla kişisel veriye ulaşmayı ve üçüncü kişilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Ancak daha fazla kişisel veri işlemeye … Read more

Sosyal Medya Fotoğrafının İzinsiz Kullanılması

Sosyal Medya Fotoğrafının İzinsiz Kullanılması Sosyal Medya fotoğrafının izinsiz kullanılması kanunlarımız nazarında apaçık suçtur. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunun 136 maddesi aynen şöyle der ” Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İnternette izinsiz fotoğraf kullanımı cezası nedir? Sosyal Medya … Read more

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulunun “Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetleri” ne ilişkin 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Kararında, bazı belediyeler tarafından sunulan emlak vergisi veya beyan bilgisini sorgulama uygulamalarında sadece tek bir bilgi (örn. TC kimlik numarası) girilerek kişilerin borç bilgisine ulaşılabildiği değerlendirilerek bu durumun 6698 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 … Read more

Kargo Şirketi Veri Sorumlusu

Kargo Şirketi Veri Sorumlusu 25/06/2020 Tarihli ve 2020/494 sayılı Karar Konu: İlgili kişinin veri sorumlusu kargo şirketi nezdinde çalıştığı, iş akdinin sonlandırılmasından sonra açtığı işe iade davasının görülmesi sırasında veri sorumlusunun ilgili kişiye ait kamera görüntülerini mahkemeye sunduğu, kamera görüntülerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel veri niteliğini haiz olduğu ve Kanunun … Read more

İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri

İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri 08/10/2020 Tarihli ve 2020/769 sayılı Karar Konu: Eski çalışanı olduğu şirketin, başka bir şirkete bütün borç, ödev ve yükümlülükleri ile devrolduğu ancak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında tarafına herhangi bir aydınlatma yapılmadığı, veri sorumlusu devralan şirketin internet sitesinde sunulan aydınlatma metninin açık ve belirli olmayan muğlak ifadeler içerdiği, şahsına ilişkin özlük dosyasında … Read more

Bir Oyuncak Perakendecisi Veri Sorumlusunun Veri İhlal Bildirimi

Bir Oyuncak Perakendecisi Veri Sorumlusunun Veri İhlal Bildirimi Kişisel Verileri Koruma Kurulunun “Bir oyuncak perakendecisi veri sorumlusunun veri ihlal bildirimi hakkında” 22/07/2020 tarih ve 2020/567 sayılı kararında; veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde veri sorumlusunun bildirimde bulunmadığı; ancak yaşanan 1 günlük bir gecikmenin pandemi süreci nedeniyle makul olduğu ve bu çerçevede veri … Read more

Gazetenin İnternet Sitesinden Haber Kaldırılması Talebi

Gazetenin İnternet Sitesinden Haber Kaldırılması Talebi 22/05/2020 Tarihli ve 2020/414 Sayılı Karar Konu: Hakkında hüküm verildiği suçtan dolayı cezası infaz edilen ilgili kişiye ait haberin yayımlandığı gazetenin internet sitesinden kaldırılması talebi hakkındadır. Kanunun 28/1-c maddesine göre ise “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını … Read more