Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku

 

Ticaret dünyasına global bir bakış açıyla bakarak ticaret hayatında meydana gelebilecek sorunları tespit ederek, müvekkillerimize ticari ilişkilerinde atacakları adımlar konusunda destek olmak ve fikir vermek üzere danışmanlık hizmetlerinin sunulması, karşılaştıkları ticari uyuşmazlıkların çözümü, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, şirket esas  sözleşme metinlerinin hazırlanması ve tadil işlemleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, ayrılma ve nevi değişiklikleri ile şirketlere hizmet vermekteyiz.

Ticaret ve Şirketler Hukuku