7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Kanun No: 7297 Kabul Tarihi: 11/03/2021 MADDE 1 – 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – Seyhan Nehrinde 1949 ila 1951 yıllarında yaşanan taşkınlardan dolayı bu … Read more

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme Mücadele Sözleşmesi

KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ SEKRETARYASI ARASINDA ANKARA GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 4 NİSAN 2016 TARİHİNDE BONN’DA İMZALANAN ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7294 Kabul Tarihi: 4/3/2021 … Read more

Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7287 Kabul Tarihi: 25/2/2021 MADDE 1 – (1) 24 Ocak 2015 tarihinde Cibuti’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 – (1) … Read more

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırım

KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7285 Kabul Tarihi: 25/2/2021 MADDE 1 – (1) 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 … Read more

Türkiye Cumhuriyeti ile Burundi Cumhuriyeti Arasında Askerî Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Burundi Cumhuriyeti Arasında Askerî Anlaşması KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE BURUNDİ CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERÎ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7289 Kabul Tarihi: 25/2/2021 MADDE 1 – (1) 10 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. … Read more

Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Belgeler

Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Belgeler KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GEMİADAMI BELGELERİNİN KARŞILIKLI TANINMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7296 Kabul Tarihi: 4/3/2021 MADDE 1 – (1) 26 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı … Read more

Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik

Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik KANUN YİRMİ SEKİZİNCİ TARAFLAR TOPLANTISINDA ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN MONTREAL PROTOKOLÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞİN (KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ-2016) ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7295 Kabul Tarihi: 4/3/2021 MADDE 1 – (1) 10-15 Ekim 2016 tarihlerinde Kigali’de düzenlenen Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında üzerinde mutabakata varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in beyan ile onaylanması … Read more

Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı

Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SU KAYNAKLARI BAKANLIĞI ARASINDA SU ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI VE MUTABAKAT ZAPTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7284 Kabul Tarihi: 25/2/2021 MADDE 1 – (1) 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye … Read more

TÜRKİYE C. VE ŞİLİ C. ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE C. VE ŞİLİ C. ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ŞİLİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7288 Kabul Tarihi: 25/2/2021 MADDE 1 – (1) 7 Aralık 2017 tarihinde Kolombo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun … Read more