KİRA HUKUKU

KİRA HUKUKU ALANINDA

Tahliye davaları,
Kira tespit davaları,
Temerrüt sebebi ile tahliye davaları,
Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları,
Süre bitim sebebi ile tahliye davaları,
Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları,
Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları,
Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları,
Kiralananın temliki halinde tahliye davaları,
Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları,
Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları,
Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları,
Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları,
Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları  ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.