Cumartesi, Şubat 27, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Ana Sayfa EN SON EKLENENLER

EN SON EKLENENLER

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,...

Defter Beyan Duyurusu Bilanço Usulüne Geçiş

Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bilanço Usulüne” göre defter tutan mükellef statüsüne...

Genç Avukatlara Girişimcilik Desteği

Genç Avukatlara Girişimcilik Desteği Genç Avukatların Dikkatine! Girişimcilik fikrinizi değiştirecek, büro açmak için sizi biraz daha cesaretlendirecek güzel haberlerimiz var. 📍 29 Yaş ve altındaysanız, 📍 Daha önce...

Deprem Yönetmeliği 

Deprem Yönetmeliği  Bina Deprem Yönetmeliği Ne zaman Yürürlüğe Girdi? Altı madde halinde hazırlanan Bina Deprem Yönetmeliği, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler...

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Elektronik Ticarette Güven Damgası 25 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31406 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088...

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi🔻 📍Yabancı Uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri; İstirahat,Gözaltına Alınma, Tutukluluk, Grev, Lokavt, Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve Doğal Afet...

Emlakçılar Simsarlık Sözleşmeleri

Emlakçılar Simsarlık Sözleşmeleri göre faaliyet yürüten ve yaptıkları faaliyetler sonucunda sözleşme kurulduğu takdirde ücrete hak kazanan aracılardır. Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı...

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

Miras Kalan Evi Üzerine Alma

Miras Kalan Evi Üzerine Alma Miras nasıl üzerine alınır? Evi üzerinize nasıl alırsınız? Evi, mirasçılardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek, kimlik aslı, fotoğraf, zorunlu deprem sigortası, mirasçılık belgesi, miras bırakana...

Tahkim Hukuku Ne Demek ?

Tahkim Hukuku Ne Demek ? Tahkim (hakeme başvurma), isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu tahkime bağlı iş ve anlaşmazlıklarda, taraflar, mahkemelerde dava...

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı Herkes, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı...

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 20 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31401 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE...

Most Read