İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022 En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul aramalarında öncelik tanıdık güçlü bir referans olsun. Güvenilir bir aile avukatı sizlerin birçok hukuki sorunlarında size destek olacaklardır. Herhangi bir hukuki sorun yaşanması durumunda herkes tedirgin olur, bunun nedeni sorunun büyüklüğü veya küçüklüğüne göre dava sonucuna göre maddi olarak ödemeler yapmanız hatta özgürlüğünüzün … Read more

En İyi Ceza Hukuku Avukatı Bursa 2022

En İyi Ceza Hukuku Avukatı Bursa 2022 Ceza Avukatı Nedir? Türkiye’de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da yoktur. İnternette “ağır ceza avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçeği ifade etmemektedir. Mevzuatta ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı … Read more

Cinsel Saldırı Suçu 2022 Ceza Avukatı

Cinsel Saldırı Suçu 2022 Ceza Avukatı Kanunda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç tipi halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz başlıkları ile düzenlenmiştir. Cinsel Saldırı Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller Silah kullanılarak yahut birden çok kişi ile 3. derece dâhil kan hısımı veya kayın hısımlığı ilişkisindeki … Read more

Adli – İdari Para Cezası Nedir Neden Ödenir?

Adli – İdari Para Cezası Nedir Neden Ödenir? Mahkeme kararıyla verilen ve ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilen aynı zamanda adli sicile işleyen para cezaları adli para cezalarıdır. İdari para cezaları idari kurumların düzen ve asayişi sağlamak amacıyla uyguladığı bir yaptırım olup ödenmeleri durumunda bütün sonuçları ortadan kalkacaktır. Idari para cezası adli sicile işlenir mi? İdari … Read more

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır Hakaret suçu bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle gerçekleşen bir suçtur. Hakaret suçunun hüküm altına alınmasıyla korunmak istenen amaç kişin onuru, şeref ve saygınlığıdır Bu suç tipi iki farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri sövme yoluyla işlenebilen hakaret … Read more

Taksirle Adam Öldürme

Taksirle Adam Öldürme İÇİNDEKİLER Taksirli Suç Nedir, Taksirli Öldürme Suçu, Taksirli Öldürme Suçunun Nitelikli Hali, Bilinçli Taksirle Adam Öldürme, Taksirle Adam Öldürme Yaptırımı, Taksirle adam öldürme TCK’da kişiye karşı suçlar kısmında hayata karşı suçlar bölümünde md.85’te düzenlenmektedir. Öncellikle taksirli suç nedir yanıtladıktan sonra ardından taksirle adam öldürme konusuna geçeceğiz. TAKSİRLİ SUÇ NEDİR Taksir; TCK md.22’de … Read more

Seri Muhakeme Usulü

Seri Muhakeme Usulü İÇİNDEKİLER Seri Muhakeme Usulü Seri Muhakeme Usulü Nasıl Uygulanır? Hangi Suçlarda Seri Muhakeme Usulü Uygulanabilir? Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağı Haller Seri Muhakeme Usulüne Kanun Yolu Açık Mıdır? 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.10.2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ceza Muhakemesi … Read more

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspat

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspat GENEL OLARAK CMK’NIN İSPAT SİSTEMİ Ceza muhakemesine ilişkin hukuki düzenlemelerin büyük bir kısmı ispat faaliyetinin yetkili organlarca ne şekilde yapılacağına ve buna nasıl karşı konabileceğine ilişkin düzenlemeler içerir. Ceza muhakemesi kanunlarında ayrıntılı şekilde düzenlenen bu sistemin amacı da somut olayın gerçeğe en uygun şekilde ortaya çıkmasıdır. CMK’nın ispat sistemi delil … Read more

Kabahatler Kanunu Para Cezaları Nereye Ödenir

Kabahatler Kanunu Para Cezaları Nereye Ödenir Kumar Oynamanın Cezası Nedir Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Kumar oynatmak nedir? Kumar, ortaya para koyarak oynanan talih oyunudur. Birden fazla kişi arasında rekabete dayalı … Read more

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları “Devlete karşı suçların” himaye ettiği varlıklar “devletin kamusal hukuki varlıkları”dır. TCK’da da devletin şahsiyeti aleyhine suçlar, devletin siyasi birlik olarak mevcudiyetine karşı suçlar, devlet idaresine ve devlet adliyesine karşı suçlar olarak üçe ayrılmıştır. TCK’nın devletin şahsiyeti aleyhine cürümler şeklinde isimlendirdiği fiiller, esas itibariyle devletin en üst siyasal menfaatlerini … Read more

error: İçerik korunuyor !!