CEZA HUKUKU

Yargıtay Nedir ve Nerededir?

Yargıtay Nedir ve Nerededir?

Yargıtay, ceza ve hukuk davalarının en son karar merci olarak biliniyor. Yerel mahkemece görülen davaların yerel mahkeme tarafından gerekçeli karara bağlanması ilgili davanın yargıtaya taşınması sürecini de başlatıyor. Yerel mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra taraflarca tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde yerel mahkemenin gerekçeli kararını yargıtaya itiraz edebiliyorlar. Kısacası Yargıtay ceza ve hukuk davalarında son karar merci olarak dikkat çekiyor.

Yargıtayın merkezi Ankara’da olup, davaların kesin karar merci olarak hizmet veriyor. Yargıtayın herhangi bir şubesi söz konusu değildir. Kendi içerisinde birtakım alanlara ayrılarak hizmet veriyor.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri Ne İş Yapar?

Yargıtay, iki ana kola ayrılıyor. Birisi Yargıtay ceza dairesi diğeri de Yargıtay hukuk dairesidir. Yargıtay ceza dairesi ceza davalarının temyiz aşamasında görüldüğü dairelerdir. Yargıtay hukuk dairesi de hukuk davalarının temyiz aşamalarının değerlendirildiği ve nihai kararların verildiği dairedir.

Yargıtay hukuk daireleri genel olarak temyiz incelemelerinin görüşülmesinin yanı sıra davanın neticelenmesi konusunda zaman kayıplarını gidermek, iş birliği, akademik çalışmaları ve uzmanlaşmayı desteklemek, hukuksal anlamda gelişen problemlere karşı sorumluluk üstlenerek yönlendirici ve yöneten olmak gibi bir takım vasıfları söz konusudur.

Yargıtay hukuk daireleri kendi içerisinde medeni hukuk daireleri, ticaret ve borçlar hukuku daireleri, gayrimenkul hukuk daireleri ve iş ve sosyal güvenlik hukuku daireleri olarak dört farklı alandan meydana geliyor.

Yargıtay ceza daireleri de davaların nitelik ve özelliklerine göre kendi içerisinde farklı dallara ayrılıyor. Yerel mahkemenin kararlarını temyiz aşamasında incelemenin yanı sıra temyiz ve dava süresinin kaliteli bir şekilde kullanmak, davaların zamanında karara bağlanmasını sağlamak, akademik çalışmalara destek olmak, iş bölümü ve ceza davaları içerisinde meydana gelen aksamaları gidermek ve engellemek gibi bir takım görevleri söz konusudur.

Yargıtayda Avukatların İşlevi Nedir?

Temyiz aşamasına gelmiş davalarda yargıtay tarafından incelenen dosyalar en kısa süre içerisinde karara bağlanır. Taraflar dilerlerse avukatlarının temyiz aşamasında da görevde olmasını isteyebilirler. Avukatlar yargıtay ceza dairelerinde davanın temyiz aşamasında ceza dairesi heyetine davanın seyri ile ilgili görüşlerini, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın neden ve hangi hükümlere göre bozulması ya da onanması gerektiğini sözlü ya da yazılı olarak dile getirebiliyorlar.

Avukatlar yargıtay ceza dairesinin ilgili dava ile ilgili karar vermesini hukuki dayanaklarına dayanarak belgeleyebilir. Bu durum yargıtay ceza dairelerinin kararlarını yerel mahkeme öncesinde ilgili avukatlara bildirmesine neden oluyor. Birçok davanın yargıtay aşamasına geçtiği ancak çok az davada ceza avukatı olarak yargıtayda görev alındığı biliniyor. Yargıtay, ceza avukatı olarak ilgili davanın taraflarından birisi olması nedeni ile dava ve temyiz aşaması ile ilgili ceza avukatlarına gerekli söz hakkını veriyor.

Ceza davalarının yargıtaydaki süreci zaman aldığı için yargıtay ceza dairesi ilgili dava ile ilgili duruşmanın ne zaman yapılacağı konusunda ceza avukatına tebligat çıkararak bilgilendiriyor.

Bu bilgi ile birlikte ceza avukatı ilgili duruşma tarihinde yargıtayda hazır bulunuyor. Yargıtay avukatı olarak halk arasında nitelendirilen ceza avukatları bu sürece vakıf olmakla beraber süreci en iyi şekilde yürütmektedirler.

Yargıtayda Avukatlar Neler Yapabilir?

Yargıtaydaki duruşmalara ceza avukatı olarak katılan avukatların birçok işlevi söz konusudur. Öncelikle davanın temyiz edilerek yargıtaya gelmesi yerel mahkemenin kararının uygun bulunmadığının göstergesi olduğu için, ceza avukatları yargıtayda yerel mahkemenin vermiş olduğu kararların ceza kanununda hangi hüküm ve maddelere göre uygun olmadığını ibraz edebilir.

Bunun yanı sıra ağır ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar yargıtayda, yerel mahkemede yapamadıkları savunmaları ya da sonradan dava konusuna eklenen bir unsur söz konusu ise yargıtay ceza dairesi huzurunda sözlü ya da yazılı olarak dile getirebilirler. Bu nedenle ağır ceza avukatı yargıtayın yerel mahkemenin kararını bozması ya da onaması yönünde oldukça büyük bir etkiye sahip olabilir.

Ağır Ceza Avukatlarının Önemli Özellikleri

Ağır ceza avukatlarının birçok önemli özelliği söz konusudur. Bunların en başında ceza davalarının sürecinin nasıl işlediğini çok iyi bilmeleridir. İsnat edilen suçun mahkemece kabul edilmemesi ya da haksızlığa uğrama durumunda haksızlığa uğranıldığının mahkemece kanaat getirilmesi yönünde hukuk çerçevesi içinde yerel mahkemede büyük rol oynarlar. Ağır ceza avukatları ceza davasına neden olan konunun mahkeme huzurunda açıklığa kavuşturulması için çok titiz çalışma yaparak ilgili konunun tam anlamı ile idrak edilmesini sağlar.

Ağır ceza avukatı nelere bakar?

Ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davaların tümüne avukat olarak ceza hukuku avukatları bakmaktadır. Bu davalar da genellikle, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi hukuksal durumlar şeklinde karşımıza çıkar.

Ağır ceza mahkemelerinde kaç hakim olur?

Asliye mahkemeleri birer hakimli olduğu halde, ağır ceza mahkemelerinde bir başkan, iki üye ve bir savcı bulunur. Ağır ceza mahkemelerinin göreceği dâvalarda önce savcı, hazırlık sorgusu yaparak, suç olup olmadığını tespit eder. Suçlu olduğuna kanaat getirince sorgu hâkimine ilk tahkikatı yaptırır.

Yargıtay Nedir ve Nerededir?

Ceza Avukatının Görevi Nedir?

Ceza davalarında görev yapan ceza avukatları, müvekkillerinin farklı ceza davalarındaki savunmasını yapmakta ve onları savunmaktadır. Davada müvekillinin özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmaması için çaba gösteren ceza avukatının görevleri şu şekildedir;

Müvekkillerin savunmasını yapmak,
Soruşturma sırasında delil toplamak,
Delillerin ilgili mahkemelere sunulması,
Mahkeme sonuçlarına itiraz ve ceza işlemlerin yürütülmesi,
Belirtildiği gibi önemli görevleri bulunan ceza avukatlığı sorumluluk ve tecrübe gerektiren bir alandır. Ceza hukuku çerçevesindeki kişilerin belirli yasalara aykırı olarak hareket etmesiyle birlikte açılmış olan davalar ceza avukatlarının sorumluluğundadır.

Ceza avukatları; ağır ceza, asli ve sulh mahkemelerindeki davalarda faaliyet göstermektedir.

Ceza Avukatı Nasıl Savunma Yapar?

Bir kişiye suç iddiasıyla dava açılması ve kişinin yargılanması ile birlikte ceza avukatı görev yapmaya başlar.

Savunma faaliyetinin başlamasıyla birlikte ceza avukatlarına önemli görev düşer. Ceza avukatları temel olarak suç iddiasıyla yargılanan kişileri asliye ceza mahkemesinde savunmakla görevlidir.

Savunma ile birlikte gerçeğin doğru olarak ortaya çıkması için çaba gösterilir. Kişilerin savunma hakkının korunması için de önemli bir işlevi olan avukatlar birçok aşamada görev yapar. Avukatlık mesleğinde tecrübeli ve ceza avukatlığı alanında uzman olmak davanın gelişimini oldukça etkilemektedir.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak türk ceza kanunları ışığında danışmanlık vermeye ve haklarınızı sonuna kadar savunmaya devam ediyoruz.

Kişilere karşı yapılan iddiaların savcılık tarafından toplanıp bir belge halinde sunulmasına iddianame ismi verilmektedir. İddianamenin hazırlanmasıyla birlikte ceza avukatları müvekkillerine yöneltilen iddiaları savunmak için faaliyet göstermeye başlamaktadır. Mahkemelerin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte avukatlar, ceza muhakemesi kanunu ışığında dava sürecinde itiraz edeceği noktaları belirlemelidir.

Ceza avukatları her ne kadar müvekkilleri savunmakla görevli olsa da savunma sırasında bazı noktalara dikkat edilir. Suç vasfının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve suça uygun bir savunma yapılması önemli ola noktalar arasında yer alır.

Savuna işlevi sırasında iddianamedeki suç vasfına uygun bir şekilde savunma yapılması gerekmektedir.

Yargıtay Nedir ve Nerededir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu