Cumartesi, Şubat 27, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

avukat

221 İÇERİKLER0 YORUMLAR

Eser sözleşmesi

Eser sözleşmesi Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmedi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Yüklenici bir eser meydana getirmeyi...

Vekaletsiz İş Görme

Vekaletsiz İş Görme Vekaletsiz İş Görme Yargıtay Kararı TBK m. 526-531 arasında düzenlenen vekaletsiz iş görmede; bir kimsenin (iş gören) iş görme iradesiyle bir başkasının (iş sahibi) hukuk alanına mezuniyeti bulunmaksızın müdahale...

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma internet üzerinde aleyhinizde yapılan asılsız, gerçek olmayan, nihayet itibariyle kişilik haklarınızı ihlal eden haberlerin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve...

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik 27 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31408 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9/2019...

7256 Sayılı Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar...

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri

4857 Sayılı İş Kanunu Maddeleri İş kanunu neleri kapsar? İş kanunu işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme...

Resmi Belgede Sahtecilik İhaleye Fesat Karıştırmak Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY Beşinci Ceza Dairesi E: 2012/14358 K: 2014/1836 T: 20.02.2014 Zimmet Resmi Belgede Sahtecilik İhaleye Fesat Karıştırmak Zimmetin Açığa Çıkmasını Gizlemek Özet: Esasen yasanın öngördüğü usul ve kurallara göre...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5697 K. 2005/13292 T. 16.9.2005 • YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UZUV KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi...

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir...

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,...

TOP AUTHORS

0 İÇERİKLER0 YORUMLAR
221 İÇERİKLER0 YORUMLAR
0 İÇERİKLER0 YORUMLAR
35 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
61 İÇERİKLER0 YORUMLAR

Most Read