Miras Hukuku - Miras Sözleşmesinin İptali

Miras Hukuku – Miras Sözleşmesinin İptali

Miras Hukuku – Miras Sözleşmesinin İptali Miras hukuku, kişilerin ölümlerinden sonra bıraktıkları malvarlıklarının ve haklarının nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Eğer bir kişi ölümünden sonra mülkiyet hakları otomatik olarak sona erse ya da miras malvarlığı devlete geçse, miras hukukuna ihtiyaç duyulmazdı. Miras hukuku, mülkiyet haklarının devamlılığını ve ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında adil bir … Read more

asal hukuk

Vatandaşlık Hukuku Avukatı 2024

Vatandaşlık Hukuku Avukatı 2024 Vatandaşlık hukuku alanında uzman avukatlar, göçmenlik ve vatandaşlık ile ilgili çeşitli konularda hizmet sunarlar. Bu hizmetler genellikle vatandaşlık başvurusu hazırlama, oturma ve çalışma izinlerine başvurma, sığınma talepleri ve diğer göçmenlik prosedürleri ile ilgili danışmanlık ve yönlendirme içerir. Ayrıca, vatandaşlık reddi, vatandaşlıktan çıkarılma veya vatandaşlık haklarının elinden alınması gibi durumlarda müvekkilleri adına … Read more

Babalık Davası – Evlilik Dışı Çocuğun Babalık Davası (2024)

Babalık Davası – Evlilik Dışı Çocuğun Babalık Davası (2024) Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soybağının kurulması ise farklı yöntemlerle olur, bunlardan biri de babalık davasıdır. Evlilik dışı çocukların babalık davaları, genellikle biyolojik babanın çocuğun yaşamında hukuki bir rol almasını sağlamak için açılır. Bu tür davaların temel amacı, çocuğun resmi olarak babasını tanımlaması ve … Read more

Evlilik Dışı Çocuk Kaydı Nasıl Olur?

Evlilik Dışı Çocuk Kaydı Nasıl Olur?

Evlilik Dışı Çocuk Kaydı Nasıl Olur Türkiye’de evlilik dışı doğan çocukların nüfusa kaydı ve soyadının belirlenmesi, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. Çocuğun soyadı, anne ve babanın medeni durumuna göre farklılık gösterir: Annenin Tek Başına Başvurusu Eğer çocuk evlilik dışı doğmuşsa ve babası tarafından tanınmamışsa, çocuk annesinin soyadını alır. Bu durumda, annenin nüfus … Read more

Miras davasında avukat ücreti ne kadardır?

Miras davasında avukat ücreti ne kadardır?

Miras davasında avukat ücreti ne kadardır? Miras Davasında Avukat Yüzde Kaç Alır? Miras davasında avukatın yüzde kaç alacağının belirlenmesinde Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinde yer alan düzenlemeye dikkat edilmelidir. Zira, avukatlık ücretinin dava değeri üzerinden belirlenmesi halinde kanunun öngördüğü azami sınır %25 olarak belirlenmiştir. Miras için hangi avukat? Miras Davaları Nasıl Açılır, Miras İşlerine Hangi Avukat … Read more

İcra Avukatları Hukuki Danışmanlık

İcra Avukatları Hukuki Danışmanlık

İcra Avukatları Hukuki Danışmanlık İcra avukatları, İcra ve İflas Kanunu ile ilgili hukuk dallarında uzmanlaşmış avukatlardır. Bu avukatlar, borç ve alacak ilişkileri, haciz işlemleri ve icra süreçleri gibi konularda müvekkillerine hizmet sunarlar. İcra avukatlarının görev alanları geniş bir yelpazeye yayılır ve şunları içerir: Hukuki Danışmanlık: İcra avukatları, icra işlemleri, alacakların tahsil edilmesi ve haciz süreçleri … Read more

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır?

Vesayet Nedir Vasi Nasıl Atanır Vesayet Nedir? Vasi Nasıl Atanır? Vesayet, velayet altında olmayan bireylerin, özellikle de küçüklerin, kısıtlı kişilerin ve uzun süreli hapis cezası almış kişilerin mal varlıklarını ve kişilik haklarını koruma amacıyla oluşturulan bir hukuki düzenlemedir. Vesayet sisteminde, mahkeme tarafından atanan vasi, bu kişilerin haklarını koruma ve yönetme görevini üstlenir. Vasi, vesayet altına … Read more

İdari Yargı Organları

İdari Yargı Organları  Türkiye’de idari yargı organları, idari davalara bakan özel mahkemeleri içerir. Bu sistem, ilk derece mahkemeleri olarak işlev gören idare ve vergi mahkemeleri, istinaf mahkemesi olarak görev yapan Bölge İdare Mahkemeleri ve en yüksek mahkeme olan Danıştay’dan oluşur. İdari yargı, çeşitli dava türlerine bakar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 2. Maddesi’nde belirtilen … Read more

Sınır Dışı Edilen Kişiler

Sınır Dışı Edilen Kişiler Sınır dışı edilen kişiler, genellikle kendi ülkelerine, transit geçecekleri ülkelere ya da üçüncü bir ülkeye gönderilir. Bu gönderme işlemi, ilgili ülkelerin yasal düzenlemeleri ve göçmenlik mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilir. “Sınır Dışı Etme Kararı” ve “Sınır Dışı Edilenlerin Durumu” ile ilgili açıklamalarımız, Türkiye’de yabancıların sınır dışı edilmesi süreçlerine dair önemli bilgiler içeriyor. … Read more

Tahdit Kodları Neden Konulur?

Tahdit Kodları Neden Konulur? Türkiye’de, yabancı vatandaşların vize, ikamet, çalışma izni gibi konularda yasalara uymamaları durumunda uygulanan giriş veya ikamet kısıtlamaları için belirlenen kodlardır. Bu kodlar, ihlallerin ciddiyetine göre farklılık gösterir ve belirli sürelerle Türkiye’ye girişi yasaklamak amacıyla kullanılır. Bu kodlar, Türkiye’nin göç politikalarının bir parçası olarak, yasaların ve düzenlemelerin ihlali durumunda uygulanır. Vize, ikamet, … Read more