Perşembe, Mart 4, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Ana Sayfa GÜNCEL HABERLER

GÜNCEL HABERLER

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?Kamulaştırma belli bir taşınmazın kamu yararı amacıyla devlet veya devlet dışı kamu tüzel kişilerince satın alınmasıdır.Dolayısıyla amaç kamu yararı olsa da kamulaştırma ile...

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Uluslararası hukukun bu hukuk düzeninin süjeleri olarak kabul ettiği söz konusu kişiler arasındaki ilişkileri düzenlediğini söylemek mümkündür. Uluslararası hukuk ile uluslararası özel hukuku (devletler hususi hukuku) birbirleri ile karıştırmamak gerekir. Ulusal hukuk ne demek? Ulusal...

Yabancılar Nasıl Türk Vatandaşı Olabilir?

Yabancılar Nasıl Türk Vatandaşı Olabilir? Türk vatandaşlığı için ne gerekli? Türk Vatandaşlığı için İstenilen Belgeler:Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi. Doğum belgesi. Medeni durum belgesi. Sağlık raporu. Türk...

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi İnsan Hakları, insanların geliştirmiş oldukları en mükemmel yönetim biçimi olan Demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel bir değerdir. İnsan Hakları, insanları insan...

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırmainternet üzerinde aleyhinizde yapılan asılsız, gerçek olmayan, nihayet itibariyle kişilik haklarınızı ihlal eden haberlerin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan YayınlarınDüzenlenmesi Ve...

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik 27 Şubat 2021 Tarihli Resmi GazeteSayı: 31408 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9/2019...

7256 Sayılı Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin DuyuruVergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar...

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi

Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat TalebiT.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5697 K. 2005/13292 T. 16.9.2005• YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UZUV KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi...

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli MahkemeMALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir...

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması26 Şubat 2021 Tarihli Resmi GazeteSayı: 31407Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumundanBİRİNCİ BÖLÜM Amaç,...

Genç Avukatlara Girişimcilik Desteği

Genç Avukatlara Girişimcilik Desteği Genç Avukatların Dikkatine! Girişimcilik fikrinizi değiştirecek, büro açmak için sizi biraz daha cesaretlendirecek güzel haberlerimiz var.📍 29 Yaş ve altındaysanız, 📍 Daha önce...

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Elektronik Ticarette Güven Damgası 25 Şubat 2021 Tarihli Resmi GazeteSayı: 31406 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088...

Most Read