Ana SayfaGÜNCEL HABERLERRoma Hukuku Terimleri

Roma Hukuku Terimleri

Roma Hukuku Terimleri

 • Morbus est impedimentum legale
  Hastalık kanuni bir engeldir
 • verbis legis non est recedendum
  Kanunun lafzından uzaklaşılmamalıdır,
 • In dubio pro reo
  Şüpheden sanık yararlanır
 • Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata
  Bir kanun ilga edildikten sonra, önceki kanun kendiliğinden yürürlüğe girmez
 • Infinita aestimatio est libertatis
  Özgürlüğün değeri sonsuzdur
 • Absoluta sententia expositore non indiget –
  Mükemmel ve mutlak bir hüküm yorumcu gerektirmez
 • Lex est dictamen rationis
  Kanun aklın emridir
 • Lex est, quod populus iubet atque consistit
  Kanun halkın emrettiği ve koyduğudur
 • Lex iniusta non est lex
  Adil olmayan kanun kanun değildir
 • Actori incumbit onus probandi
  İspat yükü davacıya aittir
 • Ad quaestionem facti non respondent iudices; ad quaestionem legis non respondent iuratores
  Hakimler, vakıalara ilişkin meselelere cevap vermez; yeminliler – bilirkişiler, jüriHukuki meselelere cevap vermez

Roma Hukuku Terimler

 • Ames iudicio, non amore iudices
  Hüküm sevgi ile verilmeli, fakat sevgiden hareketle verilmemelidir
 • Inter proximos fraus facile praesumitur
  Yakın akrabalar arasında hile kolaylıkla yapılır
 • Lex nova ad praeterita trahi nequit
  Yeni kanun geçmişe etkili olmamalıdır
 • Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda
  Deliller sayılmaz, tartılır
 • Benignus leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur
  Kanunlar amaçlarına uygun olarak yorumlanmalıdır
 • Bonis nocet, qui malis parcit
  Kötüleri affeden, iyilere zarar verir
 • Lex specialis derogat legi generali
  Özel kanun genel kanunu değiştirir
 • In societatis contractibus fides exhuberat
  Şirket akitlerinde sadakat esastır
 • Liberum corpus nullam recipit aestimationem
  Hür bir kimsenin bedeni para ile değerlendirilemez

Roma Hukuku Terimleri

 • Leges ab omnibus intellegi debent
  Kanunlar herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır
 • Leges posteriores priores contraris abrogant
  Sonraki kanunlar önceki kanunları ilga eder
 • Leges breves esse oportet, quo facilius teneantur
  Daha kolaylıkla uyulması için kanunların kısa olması lazımdır
 • Lex est ratio summa, quae iubet quae sunt utilia et necessaria, et contraria prohibet
  Kanun en yüksek akıldır, faydalı ve lüzumlu olanı emreder ve tersi olanı yasaklar
 • Lex iubeat, non disputet
  Kanun emreder, tartışmaz
 • Lex moneat, priusquam feriat
  Kanun cezalandırmadan önce uyarmalıdır
 • Lex non prospicit, non respicit
  Kanun geriye değil, ileriye yönelir
 • Lex posterior derogat priori
  Sonraki kanun öncekini yürürlükten kaldırır
 • Lex semper intendit, quod convenit rationi
  Kanun daima aklın gereğini amaçlar
 • Litorum usus publicus est
  Kıyılar herkes tarafından kullanılabilir
 • Minor in delictis maior habetur
  Haksız fiillerde küçük yaştaki kimse büyük kabul edilir
 • Male iure nostro uti non debemus
  Hakkımızı kötüye kullanmamalıyız
 • Mandatum morte dissolvitur
  Vekalet ölümle sona erer
 • Mare liberum
  Açık deniz – Deniz herkese açıktır
 • Mater semper certa est
  Ana daima bellidir
 • Mobilia non habent sequelas
  Menkuller takip edilemezler; menkul mallar üzerindeki haklar iyi niyetli kişiler tarafından iktisap edilince kaybedilirler

 

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: