Ana SayfaGÜNCEL HABERLERTemlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?

Temlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?

Temlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?

Alelade haklar nelerdir?

Alelade Haklar : Kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik yaratmayan haklardır. Velayet hakkı, vesayet hakkı gibi.

Temlik ne demek TDK?

Temlik, en genel hali ile “mülk olarak verme” anlamı taşır. Farklı amaçlarla temlik yapılabilmektedir.

Bu bağlamda işlem; rızai temlik, kanuni temlik ve kazai temlik olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilir.

Rızai temlikte alacaklı ve mal sahibi arasında sözleşme yapılır

Tazmin etmek ne demek?

Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Vermek. Eşit değer kazanmak.

Temelluk eden ne demek?

Osmanlıca hukuk terimidir. Genel olarak bir mala sahip olma, taşınmaz malları üzerine geçirme, alacaklı olarak borçludan devir alma anlamlarında kullanılır. Emlakçılık alanında ise kendine mal etme demektirTemellük eden kişiye temlik denir ve üç çeşidi vardır.

Resen tahsil nedir?

Resen icra idare tarafından tek taraflı gerçekleştirilmektedir. İdari işlemin maddi olarak tatbik edilmesi ve kamu alacağının idare tarafından tahsil edilmesi resen icra işlemini tanımlamaktadır.

Temlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?

Mükerrer ne anlama gelir?

Mükerrer kelimesi, Türk Dil Kurumunda yer alan bilgilere göre tekrarlanmış, yenilenmiş anlamlarını taşımaktadır. Mükerreren kelimesi, tekrarlanarak, tekrar edilmiş olarak anlamına gelirken, mükerrerlik kelimesi ise mükerrer olma anlamını taşıyor.

Emprevizyon ne demek?

Emprevizyon ilkesi, diğer bir deyişle öngörülemezlik ilkesi, sözleşme kurulduğu sırada öngörülemeyen ve öngörülmesi beklenmeyen olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde, sözleşmesel ilişkilerde ahde vefa gereğince edimlerin yerine getirilmesi kuralının istisnasıdır.

Tedvin hukukta ne demek?

Osmanlıca bir hukuk terimidir.

Anlamı “çıkarmak” Örneğin; İdare Hukuku,tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır. İdare Hukuku, içtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır.

Gabin resen dikkate alınır mı?

Hakim tarafından resen dikkate alınamayan bu durumun varlığını ancak zarar gören ileri sürebilir.

TBK m.39/2’nin kıyasen uygulanmasıyla gabinin etkisiyle kurulan sözleşme ayakta tutulsa dahi zarar gören gabin nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebilir.

Ahde vefa ilkesinin istisnaları nelerdir?

Ahde vefa ilkesi; sözleşmeler hukukuna hâkim olan en önemli ilkelerden birisi olup, sözleşme ve akdi sorumluluk gibi pek çok hukuki kavramın temelinde bu ilke yer almaktadır.

Bu ilkenin istisnaları; aşırı ifa güçlüğü, ifa imkansızlığı, kısmi ifa imkansızlığı, geçici ifa imkansızlığı ve sürekli ifa imkansızlığıdır.

Sözleşmeye bağlılık ilkesi nedir?

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık ilkesi(ahde vefa) gereğince taraflar, sözleşmeye bağlı olarak edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Sözleşme kurulduktan sonra hal ve şartlar değişebilir, sözleşmedeki denge bir taraf aleyhine olacak şekilde bozulabilir.

Temlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?
Temlik Mükerrer Tedvin Tazmin Emprevizyon Ne Demek?

Nispilik ilkesi ne demek?

Nispilik İlkesi sözleşme kural olarak onu yapan tarafları bağlar, üçüncü kişileri etkilemez. Ancak kuvvetlendirilmiş nispi haklar ve üçüncü kişi yararına sözleşmeler bu ilkenin çok önemli istisnalarındandır

Ani edimli sözleşme ne demek?

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ANİ EDİMLİ SÖZLEŞMEDİR.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, edimin yerine getirilmesiyle borcun sona ermesi aynı anda gerçekleşir; alacaklı da, bu anda, ifaya ilişkin çıkarına kavuşur[

Sözleşmenin hükümsüzlüğü nedir?

Madde 27 – Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

Nisbi butlan nedir örnek?

Kısaca hukukta kendiliğinden gerçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir.

İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir.

Mutlak butlan nedir örnek?

Mutlak Butlan: Hukukun aradığı şartları taşımasına rağmen, kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durumu ortaya çıkarmasıdır.

Yokluk ve butlan arasındaki fark nedir?

yokluk bir işlemin ya da sözleşmenin hiç doğmaması anlamına gelir. mesela evliliğin resmi memur önünde yapılmamış olması, 2 hemcins arasında yapılmış olması gibi..

burada geçersiz bir işlem değil, bir işlem dahi yoktur. butlan ise geçersizlik anlamına gelir.

Hükümsüzlük ne demek?

Bazen bir hukuk kuralının emrine uygun biçimde hareket etmemek, örneğin bir hukuki işlemi kanunun aradığı şekilde yapmamak, o hukuki işlemin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.

Başka bir deyişle, bu halde ortaya çıkan yaptırım hükümsüzlük yaptırımıdır.

Hükümsüzlüğün de çeşitli tür ve dereceleri vardır.

Edim nedir örnek?

Edim: Bir borç ilişkisinde tarafların yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimidir. Konularına göre edimler;

Şahsi Edim : edimi bizzat borçlunun kendi fiili ile yerine getirmesi şeklindeki edimlerdir.

Doktorun ameliyat etmesi örnek verilebilir. Maddi Edim : borçlunun edimi malvarlığı ile ifa edeceği edimdir

Edim türü nedir?

Edim bir şeyi vermek veya yapmak şeklinde ortaya çıkıyorsa olumlu (müspet) edim; bir şey yapmamak veya katlanmak şeklinde karşımıza çıkıyorsa olumsuz (menfi) edim şeklinde nitelendirilir.

Ani edim: İfa edilmesi belirli ve sürekli bir zaman dilimini kapsamayan edimdir.

 

Önceki İçerikKamulaştırma Nedir?
Sonraki İçerikRoma Hukuku Terimleri

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: