Ayıplı Araç Satış Davası

Ayıplı Araç Satış Davası Ülkemizde en çok karşılaşılan sorunlardan biri ikinci el araç satışlarında ortaya çıkmaktadır. Hasarlı aracın hasarsız şekilde gösterilerek satılması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayıplı mal satışı davası dediğimiz durum ülkemizde bir çok alanda yaşanmasına rağmen mali yükü fazlalığından en çok araba satışlarında gündeme gelmektedir. Açık Ayıp-Gizli Ayıp Ayrımı Satın alınan maldaki … Read more

Ticari Dava İle Tüketici İşlemi Arasındaki İlişki

Ticari Dava İle Tüketici İşlemi Arasındaki İlişki Her ne kadar tüketici dava şartı arabuluculuk düzenlemesi sonrası güncel önemini kısmen yitirmiş olsa da, akademik açıdan üzerine düşünülmesi gereken bir husustur. 6502 Sayılı TKHK m. 73/A ile arabuluculuk dava şartı düzenlemesi getirilmeden önceki bir yıl yedi aylık kısa dönemde, bu iki kavram arasındaki ilişki, arabuluculuk açısından yoğun … Read more

Kaybolan Eşya Kargo Şirketinin Sorumluluğu

Kaybolan Eşya Kargo Şirketinin Sorumluluğu Kargoda Kaybolan Eşya Nedeni ile Kargo Şirketinin Sorumluluğu Kargo Şirketine Tazminat Davası E-Ticaret Hukuku’ nda mesafeli satış sözleşmelerinden sistem güvenliğine, kişisel verilerin korunmasına kadar birçok alanda dikkatle üzerinde durulması gereken hususlar mevcuttur. Kargo şirketlerinin hukuki sorumluluğu hukukumuzda 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Kargo şirketinin … Read more

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Alo 175 hattı nedir? Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı” tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve tüketici uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği “bir çağrı merkezi” olarak hizmet vermektedir. Tüketici heyetine nasıl başvuru yapılır? Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet … Read more

Tüketici Hakları

Tüketici Hakları EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur. 1- Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Her tüketici barınma, haberleşme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasını talep etmek hakkına sahiptir. 2- Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulmuş olan her türlü mal ya da … Read more

Ayıplı Mal Ve Hizmet Nedir | Tüketici Avukatı İstanbul

Ayıplı Mal Ve Hizmet Nedir | Tüketici Avukatı İstanbul Ayıplı Hizmet: Tarafların Sözleşmede kararlaştırdıkları süre içerisinde işe başlanmaması veyahut objektif olarak hizmetin Kararlaştırılan özellikleri taşımayarak sözleşmeye aykırı olmasıdır. Kısaca tüketicinin o hizmetten beklediği faydaları azaltan yahut tamamıyla ortadan kaldıran maddi, hukuki, ekonomik eksiklikleri içeren hizmetler ayıplıdır. Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve … Read more

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Tüketici Mahkemesidir. Haksız Fiil ve Tazminat Davası Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminatın kapsamı, niteliği veya nasıl belirleneceği önemli bir konudur. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem (haksız fiil) sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. İstanbul Tazminat Avukatı – … Read more

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku Avukatı TÜKETİCİ KİMDİR Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) uygulama alanının ve kapsamının belirlenmesi bakımından kimin tüketici olduğunun tespiti önemlidir. Mal veya hizmeti alanın tüketici kabul edilmemesi halinde kanunun sağladığı haklar söz konusu olmayacaktır. … Read more

Tüketici Mahkemesi Avukatı Güncel 2021

Tüketici Mahkemesi Avukatı  Güncel 2021 TÜKETİCİ KİMDİR Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) uygulama alanının ve kapsamının belirlenmesi bakımından kimin tüketici olduğunun tespiti önemlidir. Mal veya hizmeti alanın tüketici kabul edilmemesi halinde kanunun sağladığı haklar söz … Read more

Tüketici Mahkemesi Avukatı

Tüketici Mahkemesi Avukatı Güncel TÜKETİCİ KİMDİR Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) uygulama alanının ve kapsamının belirlenmesi bakımından kimin tüketici olduğunun tespiti önemlidir. Mal veya hizmeti alanın tüketici kabul edilmemesi halinde kanunun sağladığı haklar söz konusu … Read more