Ana SayfaTÜKETİCİ HUKUKUTüketici Hakları

Tüketici Hakları

Tüketici Hakları

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.

1- Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Her tüketici barınma, haberleşme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasını talep etmek hakkına sahiptir.

2- Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulmuş olan her türlü mal ya da hizmetin, kullanıcının yaşamına ve sağlığına zarar vermeyecek durumda olması gerekir.

3- Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ya da hizmeti alırken gerekli bilgilere ulaşımının sağlanması ve yanıtıcı reklam ya da etiketten korunması gerekir.

4- Eğitilme Hakkı: Tüketicinin haklarını koruyabilmesi için eğitim kurumlarında bu konuda eğitilmesi gerekir.

5- Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal ya da hizmetten kaynaklı tüketicinin uğradığı zarar giderilmeli ve alınan mal ya da hizmet yeniden tüketiciye ulaştırılmalıdır.

6- Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye ürün kıyaslaması yapacak kadar mal ve hizmetin en uygun fiyatlarla sunulması, satış sonrası ise her türlü teknik desteğin tüketiciye ulaştırılması gerekir.

7- Seçme Hakkı: Uygun kalite ve fiyatlarda mal ya da hizmetlerin tüketiciye sunulması ve tüketicilerin bu ürün ya da hizmete istedikleri zaman ulaşabilmesi gerekir.

8- Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Tüketicilerin bu haklarını koruyabilmesi ve mağduriyetlerini giderilmesi adına ekonomik ve siyasi politikaların dikkate alınması gerekir.

9- Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumu için doğal kaynakların uygun kullanılması gerekir.

Tüketici haklarına hangi durumlarda başvurulur?

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur.

Tüketici, satın aldığı herhangi bir mal ya da hizmet kusurlu ya da ayıplı çıktığında, mağduriyetini gidermek için eğer ilgili firmayla çözüm bulamıyorsa, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir.

14 gün iade hakkı ne zaman başlar?

CAYMA HAKKININ SÜRESİ: Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketici Mahkemesine başvuru nasıl yapılır?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir

Tüketici Mahkemesine başvuru ücretli mi?

Bakanlığın web sitesine bu konuda bir açıklama konulması uygun olur. Ancak tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak ücretsiz, ayrıca Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır ve Görülür?

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesine başvuru yapılarak, Tüketici Mahkemesi kararları ile dava masrafı davalıdan alınmak üzere mahkemece karar verilir.

Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edilirse ne olur?

MADDE 28 –Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.

İtiraztüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz.

Tüketici mahkeme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Yaptığınız banka dışındaki tüm başvuruları e-devlet sistemindeki tüketici portalından takip edebilirsiniz.

Tüketici mahkemesinde dava açmak harca tabi mi?

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketicilertüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Tüketici hakem heyetine kimler başvurabilir?

Tüketici hakem heyetine, şikâyetin konusu tüketici işlemini kapsayan ve başvurmak için gerekli parasal sınırlar içinde yer alan işlemler için tüm tüketiciler başvurabilir

Tüketici Hakem Heyeti kaç tl’ye kadar 2021?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin

merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakları
Tüketici Hakları

Tüketici Haklarına Şikayet Nasıl Yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA İLETİŞİM HATTI mevcut olarak tüketicilerin hizmetindedir.

Tüketiciler 175 numarasını arayarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yolları konusunda bilgi alabilmekte, iletişim sağlanabilmekte ve gerekli yönlendirmeler sağlanmaktadır.

Tüketici hakem heyeti kararı nasıl tahsil edilir?

Çoğu zaman hakem heyetinden olumlu karar alanlar uyuşmazlık yaşadığı firma veya banka ile iletişime geçerek alacağı tahsil etmeye çalışırlar.

Bu yöntem etkili bir yol değildir. Tüketici hakem heyeti kararları da aynı mahkeme kararı gibi sonuç doğurduğundan ilamlı icra takibi başlatılarak alacak tahsil edilebilir.

Menfi tespit davası tüketici mahkemesinde açılır mı?

Menfi Tespit, İstirdat, İtirazın İptali vs. talepleri için talep edilen miktar tüketici hakem heyetinin görev alanına girmekte ise, tüketici hakem heyetine yeniden başvuruda bulunulması zorunludur.

Tüketici hakem heyetine başvurmaksızın tüketici mahkemesinde Menfi Tespit, İstirdat, İtirazın İptali vs. ilişkin dava açılması mümkün değildir.

Tüketici hakem heyetine başvurmaksızın tüketici mahkemesinde dava açılması halinde uyuşmazlığın esasına girilmeksizin dava dilekçesinin dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekecektir.

Tüketici Hakem Heyeti ihtiyati tedbir kararı verebilir mi?

Tüketici mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarla ilgili ihtiyati tedbir, ihtiyatihaciz ve delil tespiti talepleri hakkında Tüketici Hakem Heyetleri karar veremez.

Tüketici Hakem Heyeti raportör ne iş yapar?

Raportörlerin görevleri:

Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak, başvurularla ilgili gerekli yazışmaları yapmak, toplantılara ilişkin hazırlıkları yaparak, tutanakları tutmak ve arşivlemek ve tüketici hakem heyetlerinin işleyişine ilişkin diğer işleri yapmakla görevlidir

Tüketici Hakları

Tüketici hakem heyetine gitmeden dava açılabilir mi?

7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 68. maddesinde yapılan değişikliğe göre taraflar; tüketici hakem heyetlerine başvurmadan doğrudan ilamsız takip yoluna başvurabilirler.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: