İDARE VE VERGİ HUKUKU

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK OLARAK, idari başvuru ve itirazların yapılması, izin ve ruhsatların alınması, kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şikayet başvurularının yapılması, idari yaptırımlar, idare ve vergi mevzuatına uyumluluk başta olmak üzere müvekkillerimizin idari merciler ve kurumlar ile olan tüm işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkiller taraf oldukları başta idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları, vergi ve idari alacak, ceza ve borçları, idari ve vergi yaptırım ve suçlarından doğan ihtilaflarda ve yargıya intikal eden ihtilafların tüm aşamalarında temsil edilmektedir.