Ana SayfaGÜNCEL HABERLERMedeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır.

Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Usul, Arapça kökenli bir sözcük olup anlamı ” belli bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol” anlamına gelir. Medeni sözcüğü ise özel hukuk anlamında kullanılmaktadır.

Medeni Usul kaynakları nelerdir?

Medeni Usul Hukukunun Kaynakları

  • – Anayasa,
  • – Uluslararası Sözleşmeler,
  • – Hukuk Muhakemeler Kanunu,
  • – Medeni Kanun,
  • – Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah. Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun,
  • – Kadastro Kanunu,
  • – HSYK Kanunu,
  • – Yargıtay Kanunu,

Medeni usul hukukunun amacı nedir?

Medeni Usul Hukukunun amacı sübjektif hakların korunması ve gerçekleşmesini sağlamak ve objektif hukukun korunarak hukuk barışının sağlanmasıdır.

Medeni Usul Hukukunun kamu hukuku niteliği ağır basar.

Maddi hukuk olarak Lex Causae (uyuşmazlığın hukuku) uygulansa bile, hâkim kendi usulünü uygular.

Medeni yargı ne demek?

Medeni Yargının konusu, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleridir.

Medeni Yargının konusu, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleridir.

Medeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni Muhakeme Hukuku hangi hukuk dalıdır?

Medeni Muhakeme Hukuku, uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve bu konuda en klasik çözüm yöntemi olan mahkemelerin işleyişi ile mahkeme ve taraflar arasındaki ilişkiyi

düzenleyen hukuk dalıdır, Medeni Muhakeme Hukukunun ödevi, tarafların ve mahkemenin yargılamadaki etkisini ve rollerini belirlemektir.

Medeni usul hukukunun yer bakımından uygulanmasında hangi ilke?

Yer bakımından uygulanma

Bir uyuşmazlık veya hukuki ilişkiye, meydana geldiği yer hukuku (lex causae) uygulandığı halde; usul hukukunda hakimin hukuku (lex fori), yani davanın açıldığı yerdeki usul hukuku uygulanır.

Bu ilke yabancı unsurlu hukuki ilişkiler bakımından önem taşır.

Medeni Usul Hukukunda Deliller genel olarak kaça ayrılır?

Deliller, kesin ve takdiri deliler olmak üzere ikiye ayrlır.

Kesin deliller ikrar, kesin hüküm, senet ve yemin olmak üzere dört tanedir.

Medeni Usul Hukukunda Görev kuralları nelerdir?

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin kurallardır bu sebeple dava şartıdır.

Dava şartı olduğu için taraflarca her zaman ileri sürülebilir aynı zamanda hakim de yargılamanın her aşamasında görevli olup olmadığını kendiliğinden inceler.

Medeni Hukuk hangi ilişkileri düzenler?

Medeni hukuk, özel hukukun temeli sayılan ve düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı olan özel hukuk dalıdır.

Eşya Hukuku Kişinin gerek taşınır gerek taşınmaz mallar ile kurduğu bağları düzenler. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular bu kapsamda incelenir.

Özel hukuk dalları nelerdir?

Özel hukukun medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku ve icra ve iflas hukuku olmak üzere dalları bulunmaktadır.

Medeni Usul Hukuku Nedir?

Medeni hukuk  Alt Dalları?

Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır.

Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde medeni kanun iktibas edilirken İsviçre’de henüz borçlar kanununun hazırlanmamış olmasıdır.

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: