Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir.

Zimmet suçu, Bu suçta fail kamu görevlisidir. Suçun maddi unsuru zimmete geçirmedir.

Zimmete geçirme, failin görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü bulunduğu mal üzerinde kendisinin veya başkasının yararına olarak malikmiş gibi tasarrufta bulunması demektir.

Suç konusunu mal edinme, tüketme, satma gibi.

Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde m.247’de düzenlenmiştir

ZAMANAŞIMI Bu suçta dava zamanaşımı süresi 15 yıldır (TCK m. 66/1-d).

MUHAKEMEYE İLİŞKİN KURALLAR

 Zimmet suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Kural olarak kamu görevlileri görevleri dolayısıyla suç işlediklerinde adli soruşturmanın başlaması soruşturma izni verilmesine bağlıdır.

Ancak, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.17’de gösterilen suçlarda doğrudan soruşturmanın başlaması öngörülmüştür; basit ve nitelikli zimmet bu suçlar arasındadır.

Dolayısıyla, suç haberini alan savcılık doğrudan soruşturmaya başlayacak ancak durumu kamu görevlisinin mensup olduğu daireye bildirecektir.

 Zimmet suçunun basit ve nitelikli şekli bakımından görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Soruşturma veya kovuşturma sırasında suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde şüpheli veya sanığa ait taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulabilir.(CMK m.128/2-a-14).

Zimmet Suçu
Zimmet Suçu

TÜRK CEZA KANUNUNDA MEMUR SUÇLARI

ZİMMET, İRTİKAP VE RÜŞVET

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında; devlet idaresi aleyhinde işlenen suçlardan basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap ve rüşvet suçları düzenlenmiştir.

Zimmet suçuna hangi mahkeme bakar?

Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

Zimmet suçu ciddi bir suç olup bu suç tipinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Zimmet suçu nedeniyle soruşturma altında olan veya yargılanan kişiler hukuki destek almak için hukuk büromuza başvurabilirler.

Görevi kötüye kullanma suçunun cezası nedir?

Görevi kötüye kullanma suçunun temel cezası TCK 257/1 maddesi gereği 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

İhmal suretiyle, yani görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya geciktirme göstererek görevi kötüye kullanma suçunun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

 

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: