Ana SayfaKİRA HUKUKUTahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesini kim yapar?

Taahhütname bu bilgilerin yazılması ile taraflar arasında yapılabileceği gibi noter aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi noter aracılığıyla yapıldığı takdirde hukuken yapılacak itirazların önüne daha kolay geçilebilecektir.

Kiracının tahliye taahhütnamesi süresi bitince ne olur?

Kiraya veren taşınmazı kiracının taahhüt ettiği tarihte boşaltmazsa bir ay içerisinde icraya başvurmak veya tahliye davası açmak zorundadır.
Aksi takdirde icra takibi yapma veya dava açma süresini geçiren kiraya veren artık tahliye taahhütnamesine dayanarak taşınmazın tahliyesini talep edemez.

Tahliye taahhüdü ne işe yarar?

Ev hangi tarihte boşaltılacak durumunu bildirmekte olan ve kiracının imzaladığı belge tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır. Gayrimenkul sahibi belirtilmiş olan tarih bitimi itibariyle 1 ay sonra kira sözleşmesi sonlandırılması için icra yoluna başvurur veya dava açabilmektedir.

Tahliye taahhütnamesi yeni ev sahibine geçer mi?

Yeni malik kiracıdan evi belirli bir tarihte tahliye etmesi için tahliye taahhütnamesi de alabilir. Bu durumda yeni ev sahibi başka hiçbir ihtara gerek kalmaksızın taahhüt edilen tarihte evin tahliye edilmemesi halinde tahliye davası açabilir.

Yenilenmeyen kira kontratı geçerli midir?

Ev sahibi ve kiracıyı güvence altına alan kira sözleşmeleri 1 yıl geçerli olacak şekilde hazırlanır ve bitimine 15 gün kala yenilenmesi gerekir. Yenilenmeyen kira sözleşmeleri aynı koşullarla 1 yıl daha geçerli olur. Kira sözleşmeleri de “Genel Koşullar” ve “Özel Koşullar” olmak üzere 2 bölüm yer alır.

Tahliye taahhütnamesi vermek zorunlu mudur?

Tahliye taahhütnamesi noter şartı aranmıyor. Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu’nda zayıf olarak kabul edilen kiracının, korunmasını sağlamak için getirilmiş olan hükümlerin uygulama alanını daraltarak kiralayana, başka bir nedene gerek olmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlamaktadır.

Taliye Taahhütnamesinin Kanuni Dayanakları

Tahliye taahhütnamesi TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir.” denmiştir.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiralayana Verdiği İmkânlar

Kanun maddelerinden anlaşılacağı üzere kiracıdan tahliye taahhütnamesi alan kiralayan, kiralananın tahliyesini doğrudan icra dairesine başvurarak cebri icra marifetiyle sağlayabilir veya tahliye davası açabilir. Ancak bu yollara başvurulabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar öncelikle tahliye taahhüdünün geçerli olması, tahliye davası veya tahliye yoluyla icra takibinin, taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 30 gün içinde açılmış olmasıdır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları; yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması ve kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır.

Böyle bir durumda kiracı ancak taahhütnamenin sonradan kiralayan tarafından anlaşılan şekil dışında doldurulduğunu iddia edip bunu ispatlarsa taahhütname geçersiz sayılır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!