İddet Müddeti Kaldırma Davası

İddet Müddeti Kaldırma Davası Boşanma sonrasında, halk arasında bekleme süresi olarak bilinen iddet müddeti, kadının boşandıktan sonra başka birisiyle evlenmesi için beklemesi gereken süreye verilen isimdir. Bu durum Türk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde hükme bağlanmıştır. İddet müddeti boşanan erkek için aranmaz, kadın için geçerli bir durumdur. Erkekler boşandıktan sonra istedikleri zaman evlenebilmektedir. İddet Müddeti Uygulamasının … Read more

Kıymet Takdirine İtiraz 

Kıymet Takdirine İtiraz  Kıymet takdiri, haczedilen taşınır veya taşınmaz malların en az ne kadara satılabileceğinin belirlendiği bilirkişi raporlarıdır. Bu sebeple satış işleminin devamının sağlanması haczedilen mallar üzerinde hakkı olanların hakkının ihlaline neden olacağından itiraz icra takibinde satışı durdurmaktadır. İcra ve İflas Kanunu 128/a maddesine göre Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu … Read more

Tanıma Tenfiz Avukatı İstanbul | Tanıma Tenfiz Ücreti 2022

Tanıma Tenfiz Avukatı İstanbul | Tanıma Tenfiz Ücreti 2022 Tanıma ve tenfiz davaları Türk yargı sistemi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle yurtdışında yaşayan birçok Türk vatandaşının olduğu düşünülünce bu davaların önemi iki kat artmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları en basit tabiriyle; yurtdışında görülen ve karara bağlanan bir davanın, Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, … Read more

Miras Hukuku Avukatı | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Miras Hukuku Avukatı | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İstanbul avukat, İstanbul en iyi avukat, İstanbul en iyi miras avukatı, veya İstanbul uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili makalemizi sizler için derledik ; Miras hukuku nedir? Miras hukuku, Medeni … Read more

error: İçerik korunuyor !!