Deport Nedir – Tahdit Kodu Nedir *2024

Deport Nedir - Tahdit Kodu Nedir *2024 Deport, yabancıların bir ülkede kalma hakkının ellerinden alındığı bir süreçtir. Bu sürecin nasıl işlediği, nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili...

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları

Ecrimisil Davası Nedir | Ecrimisil Davasının Şartları Ecrimisil Nedir? Ecrimisil bir tazminat türü olarak karşımıza çıkar. Haksız işgal edilerek kullanım sebebiyle ödenecek tazminattır. Bir başkasına ait...

Deport Kararının İptali ve Kaldırılması 2023

Deport Kararının İptali ve Kaldırılması 2023 Sınırdışı edilme, diğer bir deyişle deport kararı, yabancı bir kişinin bir ülkeden çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu tür bir kararın...

Tag:avukata sor

Yabancıların Türkiye’ye Giriş Yasağı

Yabancıların Türkiye’ye Giriş Yasağı Tahdit Kodu Nedir ? Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Genel...

Parada Sahtecilik Suçu

Parada Sahtecilik Suçu Parada sahtecilik suçu TCK m. 197’de kamu güvenine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu suçu kamu güvenine karşı işlenen suçlar altında düzenleyerek...

Boşanmanın Tanınması İçin Konsolosluğun İstediği Belgeler

Boşanmanın Tanınması İçin Konsolosluğun İstediği Belgeler Yabancı Mahkeme boşanma kararı aslı, Kararın Kesinleşme şerhi (Rechtskraftsvermerk), Apostille şerhi (bu şerh Almanya’da Landgericht’den alınmaktadır diğer ülkelerde farklılık göstermektedir. Karar +...

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

İstanbul Kira Hukuku Avukatı En İyi Tahliye Avukatı Kira hukuku iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki adi kira sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan ve kiracının sadece kullanma hakkına sahip...

Suç ve Cezada Kanunilik Danıştay Kararı

Suç ve Cezada Kanunilik Danıştay Kararı Danıştay Kararı E.2017/618 – Elektronik Ortamda Tebligat – Suç ve Cezada Kanunilik T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2017/618 Karar No...

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Yürürlük tarihi 1 Ocak 2002 olan Türk Medeni Kanunumuza göre eşler arasındaki yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Eşler, mal...

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicilinde İmzalanması

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicilinde İmzalanması 20 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31401 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,...

Mesafeli Satış Sözleşmesi Zorunlu Mu ?

Mesafeli Satış Sözleşmesi Zorunlu Mu  İnternet üzerinden mesafeli olarak elektronik ticaret yapacak şirketlerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bulundurması gereken iki...

Latest news

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Ç-118 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-118 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden Deport Olur Yabancılar vize ihlali yaptıklarında, ahlaka ve kanunlara aykırı hareketler...

Must read

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-119 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden...

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 – Asal Danışmanlık

Ç-120 Deport Kodu Kaldırma 2023 - Asal Danışmanlık   Yabancılar Neden...