İddet Müddeti Kaldırma Davası

İddet Müddeti Kaldırma Davası

Boşanma sonrasında, halk arasında bekleme süresi olarak bilinen iddet müddeti, kadının boşandıktan sonra başka birisiyle evlenmesi için beklemesi gereken süreye verilen isimdir. Bu durum Türk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde hükme bağlanmıştır. İddet müddeti boşanan erkek için aranmaz, kadın için geçerli bir durumdur. Erkekler boşandıktan sonra istedikleri zaman evlenebilmektedir.

İddet Müddeti Uygulamasının Sebebi Nedir?

İddet müddetinin amacı, soy bağının karışmasını önlemektir. Bekleme süresinin amacı, bu süre zarfında olası bir hamilelik sonucu doğacak çocuğun babasının eski eş mi yeni eş mi olduğuyla ilgili karışıklıkların giderilmesidir. İddet müddeti ile birlikte doğacak çocuk ve soy bağı korunmaktadır.

İddet Müddeti Kaç Gündür?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrasında iddet müddeti; “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” şeklinde açıklanmıştır. Boşanma davasının kesinleşmiş olduğu tarihten itibaren üç yüz gün (10 ay) bekleme süresi bulunur.

İddet müddetinin kaldırılması davası nasıl açılır?

İddet süresinin kaldırılması için yetkili mahkemede kadın tarafın talepte bulunması gerekmektedir. Kadın, davayı bizzat kendisi açabileceği gibi, özel bir vekalet vererek avukat aracılığıyla da açabilir. Boşandığı eşiyle yeniden evlenmek isteyen kadınların da, eşiyle beraber Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir.

İddet süresinin kaldırılması davası ne kadar sürer?

İddet müddeti yani bekleme süresi hiçbir işlem yapılmazsa boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmesiyle kendiliğinden kalkacaktır.

Iddet müddeti kalktı mı?

İddet süresi mahkemece verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üçyüz günlük sürenin geçmesiyle kendiliğinden sona erer. TMK 132’nin 2. fıkrasında da belirtildiği üzere kadının doğum yapmasıyla bu süre ortadan kalkar.

İddet Müddeti Kaldırma Davası
İddet Müddeti Kaldırma Davası

İddet müddetinin davası adli tatilde g

örülür mü?

İddet Ne Demek *2021 İddet Süresi

Kural olarak HMK gereğince yazılı olduğu üzere adli tatil süresince sayılı istisnalar haricinde dava ve işlerin takibi mümkün değildir.

Iddet süresi bitmeden evlenirse ne olur?

İddet müddeti içerisinde kadın başka birinden hamile kalmışsa, yeniden evlenebilmesi için bu sürenin bitmesini beklemekten başka çare yoktur; fakat bu süre içerisinde doğum yaptığı takdirde çocuğun babası, babalık karinesi gereği eski koca olacaktır

İddet Müddeti Kaldırma Davası

BOŞANDIKTAN SONRA KADIN

Kadın boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Bu kadar beklemek istemiyorsa ve hamile değilse ya da son boşandığı kocası ile tekrar evlenmek istiyorsa aile mahkemesinden alacağı kararla bu süreyi beklemeden evlenebilir. Bekleme süresine iddet süresi de denir.

Bekleme Süresi (İddet Müddeti) ile Soybağı İlişkisi

İddet müddetinin amacı boşanan kadının olası bir hamileliğinde doğacak olan çocuğun soybağının belirlenmesidir. Başka bir deyişle, iddet müddeti soybağının karışmaması adına getirilen bir düzenlemedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 285. maddesiBoşanmadan sonra 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.” hükmünü getirerek iddet müddetini babalık karinesine bağlamıştır. Boşandıktan sonra iddete ilişkin dava açmayan bir kadının üç yüz gün içerisinde doğum yapması halinde eski koca çocuğun babası sayılır.

İddet müddetine ilişkin üç yüz günlük süre, boşanma kararlarının kesinleşmesinden itibaren başlar. Zira boşanma kararının kesinleşmesine kadar yasal olarak kadın ve erkek hala evli sayılmaktadır. Kanunun üç yüz günlük bir süreyi kabul etmesinin nedeni ise, kadının bilimsel olarak en geç böyle bir sürede doğum yapabileceğinin kabulünden kaynaklanmaktadır.

Bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerinden olup, kadın oturduğu yer aile mahkemesine başvurarak iddet müddetinin kaldırılmasını talep ederek bu evlenme engelini aşabilir. Bu engel aşılmadığı takdirde, iddet müddeti içinde çocuk doğarsa çocuğun babası eski koca sayılır. Eski kocanın çocuğun gerçek babası olmaması durumunda ise, ortaya çok daha ciddi bir problem olan babalık davası süreci çıkacaktır.

Zira babalık karinesi gereği eski koca çocuğun babası sayıldığından bunun aşılabilmesi için çocuk adına bir kayyım atanarak eski koca bakımından soybağının reddi ile gerçek baba için soybağının kurulması davasının birlikte açılması gerekecektir.

Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bekleme süresinin kaldırılması davası çekişmesiz yargılamalardandır. Bu tür davalar hasımsız davalar olarak adlandırılır. HMK’ya göre çekişmesiz davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir; ancak Aile Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkında Kanuna göre iddet müddetine ilişkin davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olacaktır. O halde, bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılmasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir (4787 Sayılı Kanun m. 4).

Yetkili mahkeme ise talepte bulunanın veya ilgilerden birinin oturduğu yer mahkemesi olduğundan boşanan kadının oturduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Süresi

Bekleme süresinin kaldırılması talepli olarak açılan dava, mahkemelerin yoğunluğuna ve alınması gereken sağlık raporlarına bağlı olarak en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Mahkeme tarafından verilen bu kararın uygulanabilmesi için herhangi bir tebligat yapılmasına veya kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek bulunmadığından dava, 1 hafta ile 1 ay arasında sonuçlanabilir.

İddet müddetinin kaldırılması talebinde bulunan kadın, bu davayı doğrudan kendisi açabileceği gibi bu hususta uzman bir avukattan hukuki yardım da alabilir. Bekleme süresinin kaldırılması davasının, hukuki olarak teknik bilgilere sahip uzman bir avukat tarafından yürütülmesi davanın akıbeti açısından büyük önem taşımaktadır.

İddet müddetinin kaldırılması davalarının, uzman bir avukat aracılığıyla açılması, davaların hem daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını hem de hak kaybı yaşanmamasını sağlayacaktır.

İddet Müddeti Kaldırma Davası

error: İçerik korunuyor !!