Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
Dava TürleriAmme Alacağı Ne Demek ?

Amme Alacağı Ne Demek ?

-

- Advertisment -spot_img

Amme Alacağı Ne Demek ?

Amme alacağı kelime anlamı olarak kamu alacağı anlamına geliyor.

Amme alacakları; Özel idarenin ve belediyelerin alacakları vergiler, resim ve harçlar ile kanunlarında amme alacağı olarak belirtilen alacaklar, kamu hukukundan kaynaklanan alacaklarla yapılan kamu hizmetleri karşılığı elde edilen alacaklara deniyor

İçindekiler

Belediye alacağı amme alacağı mıdır?

Belediyelerin kamu hukuku dışında, özel hukuktan doğan gelir ve alacakları da bulunur. … Belediyelerin alacaklarının önemli bir kısmı 1953 tarihli 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (Kısaca 6183 S.K) hükümlerine göre tahsil edilir.

Emlak vergisi amme alacağı mı?

(Değişik ikinci cümle: 28/2/2018-7101/47 md.) Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.

Kamu alacağı sayılan alacaklar nelerdir?

Asli kamu alacakları; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme giderleri, vergi cezaları ve para cezalarından oluşur.

Kamu alacağına ilişkin koruma tedbirleri nelerdir?

Kamu Alacağının Korunması Yöntemleri

Kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik tedbirler ise, teminat istenmesi, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, borçlunun hükümsüz sayılan tasarrufları ile iptal davası ve rüçhan hakkı olmak üzere özel alacaklara nazaran daha fazladır.

Amme Alacağı Ne Demek ?

Kamu alacağını korumayı amaçlayan teminat kurumu nedir?

6183 sayılı Kanunda yer alan teminat kurumu, vergilendirme işlemleri dahil henüz kesinleşmemiş kamu alacakları için kesinleşme öncesi bir zamanda alacağın tahsilini garanti altına almayı amaçlayan bir önlemdir

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile buna bağlı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin tatbikinden doğan uyuşmazlıklar.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen