Dava Türleri

UYAP Sisteminde Kayıtlı Dava Türleri 3

Faydalı Model Belgesi

Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı)
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref’i İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri
Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)
Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref’i, Önlenmesi Ve Tazmini
Gaipliğe Karar Verilmesi
Garanti Sözleşmesi
Geçit Hakkı
Geçit Hakkı Kurulması
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
Grev Oylamasına İtiraz
Grevin Durdurulması

Haczedilemezlik Şikayeti
Hakem Tayini
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Hakemin Reddi
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
Haksız İşgal Nedenli
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli
Hisseli Malın Satış Şekli
Husumete İzin
Husumete İzin (TMK 462/8)
İcra Emrine İtiraz
İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

İflas

İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Kapatılması)
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
İhalenin Feshi
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Kira)
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle)
İhtiyati Haciz
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İhtiyati Haczin Kaldırılması
İhtiyati Tedbir
İmzaya İtiraz
İpotek
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (Tescil İstemli)

İstihkak

İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
İstihkak (Miras Sebebiyle)
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstirdat
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

İş

İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli)
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)
İş (Sendikanın Kapatılması)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali

İtiraz

İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
İtirazın İptali
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)

İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)

İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)

İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye

Başa dön tuşu