MANŞET

Uzlaşmaya Nedir - Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar

Uzlaşmaya Nedir – Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar

Uzlaşmaya tabi suçlar, genellikle özel hareket şikayete bağlı suçlar olarak adlandırılan suçları kapsar. Bu suçlar, mağdurun şikayeti üzerine takibata tabi tutulur ve tarafların uzlaşması halinde, hukuki yaptırım uygulanmaktan vazgeçilebilir.

Uzlaştırma işlemi nedir?

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1).

Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar

Uzlaştırma kapsamında yer alan ve şikayete tabi olup olmadığına bakılmayan suçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tehdit suçu,
Basit hırsızlık suçu,
Dolandırıcılık suçu,
Basit kasten yaralama suçu,
Güvenin kötüye kullanılması suçu,
Çalışma ve iş hürriyetini ihlal etme suçu,
Çocuğun kaçırılması, alıkonulması suçu,
Taksirli şekilde adam yaralama suçu,
Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi suçu,
Suç eşyasını satın alma veya kabul edilmesi suçu,
İhmali davranışlarla işlenen kasten yaralama suçu,
Bankacılık sırlarını ticari sırlar veya müşteri sırlarının açıklanması suçu.

Uzlaştırma Müzakerelerinin Süresi Ne Kadardır?

Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.

Uzlaşmacı ile anlaşamazsa ne olur?

Uzlaşma teklifi kabul edilmezse ya da uzlaşma teklifi kabul edilmesine rağmen yapılan müzakerelerde taraflar anlaşamazsa, uzlaşamama tutanağı düzenlenerek, dosya uzlaştırma savcısına iade edilir.

Hangi suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez?

Uzlaşmaya tabi olmayan suçlar ise şöyledir: Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırmaya tabi bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

Uzlaşmaya Nedir – Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar

Uzlaşma hangi aşamada olur?

Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir (CMK md.253, md.254).

Kesinleşmiş cezada uzlaşma olur mu?

Kesinleşmiş kararlar açısından -infaz edilmiş olsalar bile- uzlaştırma mümkündür. Uzlaştırma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Uzlaşmayı kabul etmezsem ne olur?

Uzlaştırma süreci tarafların kabulüyle başlar, taraflardan biri kabul etmezse süreç işlemez. Taraflar uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden her zaman vazgeçebilirler.

Uzlaşma davası ne kadar sürer?

“Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Uzlaşma Yasası hangi suçları kapsıyor?

Ceza muhakemesi kanunun 253. maddesinde, uzlaşmaya tabi suçlar düzenlenmiştir. Bu suçlar arasında, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, hakaret, tehdit gibi suçlar yer alır. Uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında, suçun mağduru tarafından şikayet edilmesi gerekmektedir.

Uzlaşma hangi aşamada olur?

CMK M. 253’te düzenlendiği üzere uzlaştırma için tarafların talebi gerekmeksizin Kanuni şartları taşıyan suç tipleri için yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen yürütülen bir ceza hukuku süreci olup iddianame hazırlanmadan soruşturma aşamasında gerçekleştirilir.

Müşteki uzlaşmayı kabul etmezse?

Uzlaşma teklifi sonucunda müşteki uzlaşma teklifini kabul etmezse ya da davalı uzlaşma şartlarını kabul etmezse dava açılması için cumhuriyet savcısı iddianame hazırlar.

Sık Sorulan Sorular

Uzlaştırmaya tabi suçlar CMK
Müşteki uzlaşmayı kabul etmezse
Uzlaşmaya tabi olmayan suçlar
Uzlaştırma nedir
Hükmün kesinleşmesinden sonra uzlaşma
CMK uzlaşma
Mahkeme aşamasında uzlaşma
Mahkemede uzlaşma ne demek

Uzlaşmaya Nedir – Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu