MANŞET

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart Mı 2023

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart Mı 2023

Kiracı Aidat Ödemek Zorunda Mı

Kiracılar ödemek zorunda değil. Ev sahiplerinin karşılaması gerekiyor. Aidatta, asansörün yenilenmesi, havuzun yapısal arızasının çözümü, bahçeye ağaç dikimi gibi ev sahibinin ödemesi gereken ortak site giderleri yer alıyor olabilir. Oysa bu giderleri kiracının değil ev sahibinin ödemesi gerekir.

 

Kiracıların Ödemesi Gereken Masraflar

 

Kiracılar ortak giderlere katılmakla yükümlü sayılırlar. Kiracıların kapıcının net maaşının ödenmesine, apartman ortak su giderine, apartman ortak  otomatiği giderlerini, apartman temizlik giderlerine ve bunun gibi işletme giderlerine katılmaları gerekiyor.

 

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart Mı?

Ödenmeyen aidat alacakları için icra takibi aşamasına geçmeden önce ihtar göndermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamada bazı site ve apartman yöneticilikleri tarafından nezaket amaçlı olarak zaman zaman bu tür uyarı mektubu veya ihtarnameler kat maliklerine veya kiracılara gönderilebilmektedir.

 

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart Mı 2021

Kira ve aidat borcunu ödemeyen kiracıya 30 gün ödeme süreli ihtarname çekilir

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 315. maddesine göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya aidatları ödemezse, kiraya veren, kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Yeni düzenlemeye bakıldığında ilk göze çarpan değişiklik kira borcu gibi artık aidat borcunu da ödemeyen kiracı tahliye olabileceğidir. Bu durumda kira veya aidat borcunun sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderecektir. İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren kiracıyı tahliye edebilecektir.

 

Kiraya veren, ödemeyen kiracının taşınır mallarına hapis hakkını kullanabilir

Bunun yanında Borçlar Kanunu’na getirilen yeni düzenleme ile kira borcunu ödemeyen veya kaçma ihtimali olan kiracının taşınır mallarına üzerine kiraya veren bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere hapis hakkını kullanabilecektir. Buna rağmen hapis hakkı kiracının haczedilemeyen malları üzerinde uygulanamayacaktır.

 

Aidat Borcu Ne Zaman İcraya Düşer

Tüm kat malikleri otursalar da oturmasalar da aidat ödemekle yükümlüdürler. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda herhangi bir süre belirtilmediğinden tamamen diğer kat maliklerinin veya yöneticinin vicdanına kalmıştır bu konu. Yani 1 ay ödenmese dahi söz konusu aidat borcu icra takibine konu edilebilir.

Aidat borcunu ödemeyen kiracınızla sorunlarınız varsa bunları hukuksal yollardan çözmek daha çabuk sonuç almanıza yarayacaktır. Bu konuda veya herhangi hukuksal bir konuda bilgi alabilmek için bizimle iletişime geçiniz.

Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu