Hayvan Hakları Nedir?

Hayvan Hakları Nedir?

Hayvan Hakları Nedir?
Hayvan Hakları Nedir?

Hiçbir canlı diğerinden üstün değildir. Hepimizin yaşama hakkı doğumla başlar ama maalesef ki bazı insanlar bunlara ters düşüncelere sahipler. Bunu tabi çok utanarak ve üzülerek söylüyorum insan olan insanca yaklaşır ama işte biz bu kişileri isimlendiremiyoruz. Haberlerde sosyal medyada gazetedeler de duyuyor görüyoruz. Hayvanlara tecavüzleri ellerinin ayaklarının kesilmesi işkence çektirilmesi bir çuvala konup ölüme terk edilmesi gerçekten içler açısı işte böyle insan dışı varlıklarla bir arada yaşamaya devam ederken bilmemiz gerek hususları bilmeliyiz. Onlar susar ama biz susmayalım onların sesi olalım.
Hayvan hakları nereye şikayet edilir, Hayvanları Koruma Derneği ne iş yapar, Sokakta ölen hayvanlar için neresi aranır gibi bir çok konuda kendimizi bilgilendirerek te gerektiğinde onlara yardımcı olabileceğimizi unutmayalım…

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Paris’te UNESCO Sarayında 15 Ekim 1978 tarihinde törenle ilan edildi. Tüm hayvanlar eşit doğar ve eşit yaşama hakkına sahiptirler. Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, diğer hayvanları yok edemez.

Madde 2-

1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.
2.Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir.
3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
Hayvan hakları nereye şikayet edilir?
Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Hayvanları Koruma Kanun Taslağı’nda sahipsiz hayvanlarla ilgili şikâyet hakkı Orman ve Çevre Bakanlığı’na veriliyor
Hayvanları Koruma Derneği ne iş yapar?
Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek.
Sokakta ölen hayvanlar için neresi aranır?
Yapmanız gereken öncelikle telefonla 153‘ü arayıp ‘beyaz masaya’ ulaşmak ve yaralı hayvan ihbarını vermek

Haytap ne yapar?

Hayvan Hakları Federasyonu veya kısaca HAYTAP, doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütü.
Hayvanların yaşamaları için gerekli şartlar nelerdir?
Hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli şartlar nelerdir?

Hayatta kalmak için bir organizma beslenme, su, oksijen, yaşam alanı ve uygun bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. …
Su. Hayatta kalmak için en önemli besin sudur. …
Gıda. …
Oksijen. …
Sıcaklık. …
Yetişme ortamı
Hayvan haklarını korumak için neler yapmalıyız?
Hayvanları korumak için;
Zor durumda olan hayvanları koruyalım. …
Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli olarak karşılayalım. .
Hayvanlara eziyet edilmesi insanlıkla bağdaşmaz. …
Kuşların ve karıncaların yuvalarını bozmayalım. …
Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim.
Hukuk mevzuatımızda hayvanlar eşya olarak kabul edildiği için mal statüsünde kabul edilmektedir. Sahipli hayvana karşı gerçekleşen eylemlerde sahipli hayvan mal olarak kabul edildiği için Türk Ceza Kanununda mala zarar verme suçu işlenmiş olmaktadır.

TCK 151/2

MALA ZARAR VERME SUÇU
Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Hükmü gereğince bu bent kapsamında suç işleyen de 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Sahipli hayvana karşı işlenen şiddet eylemlerinde şikayet hakkı sadece hayvanın sahibine aittir.
Sahipli hayvana karşı şiddet , tecavüz, her türlü kötü muamele eylemlerinde TCK 151/2 MALA ZARAR VERME suçundan cezalandırılacaktır.
Eğer sahipsiz bir hayvana karşı tecavüz eylemi varsa o zaman kamuya açık alanda tecavüz gerçekleştiğinden TCK 225 HAYASIZCA HAREKETLER suçu gündeme gelecektir.
TCK 225
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU
Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bunun dışında sıklıkla rastladığımız sokak hayvanlarının zehirlenmesi durumda Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçundan 6 aydan 2 yıla kadar failler hakkında hapis cezası uygulanacaktır.