Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin güncel kararlarına göre “Dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi herhangi bir belgeye atıf yapılarak hüküm kurulamaz.” “Dava dilekçesinde yalnızca nafaka talebinde bulunulduğunun belirtilmesi yoksulluk nafakası talebi niteliğindedir.” “Eve dön ihtarı gönderen taraf, eşinin ihtardan önceki kusurlarını affetmiş sayılır.” “Ortak çocuğun terör örgütü sempatizanlığını çağrıştırır şekildeki fotoğraflarının uygunsuz ifadelerle sosyal medyaya davalı anne ve yakınları tarafından yüklenmesi ve bunun sonucunda ortak çocuğun korkması ve sürekli saklanması kişisel ilişkinin kaldırılması sebebidir.”

 

Sırasıyla bakınız: Yargıtay 2. HD, 2020/2834 K.

Yargıtay 2. HD, 2020/372 K.

Yargıtay 2. HD, 2020/3438 K.

Yargıtay 2. HD, 2020/2447 K.